Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Osiągnięcia

Kategorie:
Olimpiady
Konkursy
Zawody
Turnieje
Nagrody
Sport
Inne
Wszystkie

Osiągnięć w kategorii : 564

Konkurs – 11-2003

Wyniki konkursu "Wiedzy o Szkole" zorganizowanego wśród uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2003/04.
I etap:
I miejsce z ilością 16,9 pkt - Klasa 1EB (mgr inż. R. Tworzydło)
II miejsce z ilością 14,74 pkt - Klasa 1ED (mgr. A. Osuch)
III miejsce z ilością 14,65 pkt - Klasa 1LA (mrg B. Łozińska-Zięborak)
IV miejsce z ilością 14,62 pkt - Klasa 1Ee (mgr. G. Irzyk)
V miejsce z ilością 13,39 pkt - Klasa 1Ec (mgr M. Kwiecińska-Stegienko)
VI miejsce z ilością 13,30 pkt - Klasa 1Ea (mgr M. Rynduch)
kolejne miejsca zajęły klasy: 1Lza (13,11 pkt), 1K (12,86 pkt), 1Lzb (12.23 pkt), 1Le (12,16 pkt), 1S (8.78 pkt).
Najlepszymi spośród uczestników II etapu byli:
I miejsce - Paweł Opaliński 1Ec, II miejsce - Łukasz Urbaniak kl. 1Ec, III miejsce - Paweł Siwek kl. 1Ee, IV miejsce - Szymon Janowski kl. 1Le, V miejsce - Grzegorz Bartela kl. 1Le.

W finale (III etap) najlepsi okazali się:
I miejsce - Szymon Janowski (1Le)
II miejsce - Paweł Opaliński (1Ec)
III miejsce - Wojciech Leśniak (1Ec).
Nagrody zwycięzcom zostały wręczone podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych (18.10.2003).
Gratulujemy.

Konkurs – 06-2003

Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zawiadamia, że w konkursie "Technik 2003" w kategorii:
Informatyka - wyróżniono pracę Andrzeja Sobasia i Marcina Wronki z klasy 5Ti pt.: "Ekran graficzny LCD z łączem szeregowym RS-232". Promotorem pracy jest dr inż. Bogusław Wiśniewski.
Elektronika - III miejsce zajęła praca Mateusza Makowca i Fryderyka Kraczki z klasy 4LA "Sterowanie przez sieć LAN i internet urządzeniami elektronicznymi przy użyciu C++". Promotorem pracy jest pan inż. Aleksander Warmus.
Na uroczysty Finał Konkursu "Technik 2003" zaproszeni zostali dyrekcja, promotorzy oraz uczniowie.
Gratulujemy!

Zawody Matematyczne – 04-2003

Dnia 26 kwietnia 2003 r. odbył się Etap Wojewódzki Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych.
Tytuł laureata uzyskali:
Artur Andrzejewski z klasy 5Ea - uczeń p. B. Ciborowskiej
Andrzej Szczygłowski z klasy 5Em - uczeń p. B. Marszał
Tytuł finalisty uzyskał:
Tomasz Pędzimąż z klasy 4Eb - uczeń p. dyr. A. Borgosza.

Konkurs matematyczny – 03-2003

Dnia 20 marca 2003 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny". Nagrodę pierwszego stopnia zdobył uczeń klasy 5Ea Artur Andrzejewski.

Konkurs – 21-12-2002

Komisja Polonistyczna informuje, że w tegorocznej edycji konkursu ortograficznego "Mistrzem Ortografii ZSŁ" został po raz kolejny Tomasz Pędzimąż z klasy 4EB.
Kolejne miejsca zajęli:
Paweł Aloszko z klasy 4EB - wicemistrz,
Piotr Tuczapski z klasy 4EA - trzecie miejsce,
Radosław Kowalczyk z klasy 1LEB - czwarte miejsce,
Piotr Kunicki z klasy 4EC - piąte miejsce (wyróżnienie)
Marcin Radwański z klasy 4EC - szóste miejsce (wyróżnienie)
Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Gratulujemy!

Zawody Matematyczne – 2003

15 lutego 2003 r. odbył się etap rejonowy Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych. Nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki:
- poziom klas pierwszych:
XIII miejsce - Paweł Hopek z kl. I Lzb - uczeń p. Barbary Ciborowskiej,
- poziom klas trzecich:
IV miejsce - Andrzej Wolak z kl. III Ed - uczeń p. Agaty Pasznickiej,
- poziom klas czwartych i piątych:
I miejsce - Artur Andrzejewski z kl. V Ea,
II miejsce - Krzysztof Janda z kl. V Eb,
XI miejsce - Mirosław Huchla z kl. V Eb - uczniowie p. Barbary Ciborowskiej,
III miejsce - Tomasz Pędzimąż z kl. IV Eb - uczeń p. dyr. Antoniego Borgosza,
VII miejsce - Andrzej Szczygłowski z kl. V Em - uczeń p. Bożeny Marszał

Olimpiada Wiedzy Technicznej – 2003

28 kwietnia 2003 r. Komitet Główny OWT, na podstawie wyników zawodów III stopnia XXIX Olimpiady Wiedzy Technicznej (Chorzów), wyłonił laureatów wśród, których są reprezentanci Naszej Szkoły, koledzy Tomasz Pędzimąż, Artur Tekieli oraz Rafał Majcher i Artur Andrzejewski. Laureaci oraz ich opiekun, mgr inż. Andrzej Łanuszka, zostali zaproszeni przez organizatorów Olimpiady na uroczystość podsumowania XXIX OWT, która odbyła się 31 maja 2003 r. w Muzeum Techniki w Warszawie.

Inne – 31-10-2002

Z radościa zawiadamiamy, że nasz uczeń Andrzej Wolak z klasy 3ED otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
W środę, 23 października 2002 r., o godz. 10.30, w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia aktów przyznania Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uzdolnionym uczniom szkół średnich. W spotkaniu wzięli udział Prezes Rady Ministrów Leszek Miller, Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka oraz 166 uczniów reprezentujących wszystkie wojewódzwa wraz z opiekunami a także zaproszeni goście i przedstawiciele mediów.
Gratulujemy !!!

Konkurs – 23-10-2002

Wyniki konkursu "Wiedzy o Szkole" zorganizowanego wśród uczniów klas pierwszych.
II etap:
I miejsce z ilością 38,6 pkt - Klasa 1EB (prof. E. Kowal)
II miejsce z ilością 37,6 pkt - Klasa 1ED (prof. B. Bogusz)
III miejsce z ilością 34,9 pkt - Klasa 1LZA (prof M. Jędrychowska-Syc)
IV miejsce z ilością 33,3 pkt - Klasa 1EA (prof B. Marszał)
V miejsce z ilością 31,9 pkt - Klasa 1LZB (prof D. Stefańczyk)
Klasa najlepsza czyli 1EB otrzymała od Dyrektora czek na sumę 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez klasowych.
Uczestnicy III etapu - finałowego
I miejsce - Paweł Feliks kl. 1ED
II miejsce - Wojciech Gruza kl. 1EB
III miejsce - Łukasz Rutkowski kl. 1EB
IV miejsce - Maciej Plewa kl. 1LZB
V miejsce - Paweł Kwadrans kl. 1LZA

Zwycięzcom gratulujemy !!!

Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy oraz wartościowe nagrody książkowe.

Konkurs – 05-06-2002

Krakowska Rada FSNT NOT informuje, że w tegorocznej edycji konkursu TECHNIK 2002 uczniowie Zespołu Szkół Łączności uzyskali nastepujące wyniki:
II nagrodę za "Sterowanie urządzeniami z komputera PC (C++)" zdobyli Michał Tatka i Piotr Tobiasz z klasy 4Ls pod kierownictwem Pana inż. Aleksandra Warmusa.
III nagrodę za "Uniwersalny terminal alarmowy" zdobyli Jacek Adamczyk i Łukasz Bobek z klasy 5M pod kierownictwem Pana mgr inż. Jacka Kołodzieja.
Wyróżnienie za "Multimedialną prezentację ZSŁ" zdobyli Seweryn Bednarz, Jarosław Kwinta, Jakub Mech i Michał Siejek z klasy 5M pod kierownictwem Pani mgr inż. Anny Hebdy-Borek i Pana mgr Jacka Chwały.Wyróżnienie za "Pomoc dydaktyczną w nauce programowania na mikrokontrolerach serii MCS-51 z wizualizacją wyników na matrycy znaków alfanumerycznych" zdobył Piotr Andryszczak z klasy 5EA pod kierownictwem Pana inż. Aleksandra Warmusa.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 4.06.2002 r. w Sali Klubowej Domu Technika NOT w Krakowie, ul. Straszewskiego w Krakowie.
Strony: 57
[←cofnij]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[dalej→]