Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2014 – opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” - Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku zajęło miejsce wśród 50 najlepszych techników w Polsce i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

Łączność to przyszłość

Znak Jakości Fundacji Edykacyjnej „Perspektywy”

Witamy!

21-08-2014 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

K O M U N I K A T
dotyczący rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015

    Uroczyste rozpoczęcie NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 w Technikum Łączności nr 14 nastąpi w poniedziałek 1 września 2014r. i przebiegać będzie według następujących ustaleń: HARMONOGRAM
Podczas inauguracji roku szkolnego obowiązuje strój galowy!
O godzinie 17.00 W KOŚCIELE POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI NA DĘBNIKACH, ODPRAWIONA BĘDZIE UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA, INAUGURUJĄCA NOWY ROK SZKOLNY. DO UDZIAŁU W NIEJ, WSPÓLNIE Z KSIĘDZEM PROBOSZCZEM, Panią Katechetką oraz Księżmi Katechetami – ZAPRASZAM CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ, A TAKŻE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY.
            
                                                                                      D Y R E K T O R
                                                                                 Zespołu Szkół Łączności

Kraków, 10 czerwca 2014r.                                             mgr Antoni Borgosz

15-07-2014 Egzaminy poprawkowe

Uwaga! Uczniowie przystępujący w sierpniu do egzaminów poprawkowych proszeni są o odebranie zestawu zagadnień opracowanych przez nauczycieli. Sekretariat główny szkoły wydaje materiały w godzinach 8.00- 14.00

10-07-2014 Zebranie

10 lipca o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie uczniów przyjętych do klas pierwszych Zespołu Szkół Łączności oraz ich Rodziców z wychowawcami.

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

w TECHNIKUM

w ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Giełdę podręczników można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/groups/575502032466250/