Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

16-06-2015 Możliwość uzyskania dofinansowania zakupu artykułów edukacyjnych dla uczniów z rodzin wielodzietnych. p. Paweł Kucharczyk

Rozpoczęła się akcja "Pierwszy dzwonek" - lokalny program osłonowy dla uczniów z rodzin wielodzietnych, dający możliwość  uzyskania dofinansowania zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, a w szczególności zakupu podręczników. Pomoc w ramach programu przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Uwaga - mało czasu na formalności - pełnoletni uczniowie lub rodzice niepełnoletnich uczniów, chcący uzyskać pomoc powinni w terminie do 5 lipca 2015 r. złożyć osobiście wniosek w filiach MOPS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.

Szczegóły na stronie: http://portaledukacyjny.krakow.pl/strona-glowna