Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

17-05-2015 WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS CHEMICZNY p. Barbara Wołkanowska - Chrebor

15 maja 2015 roku został rozstrzygnięty Wewnątrzszkolny Konkurs Chemiczny

przeznaczony dla uczniów klas pierwszych Technikum Łączności Nr 14. 
      Zadanie uczniów polegało na przygotowaniu  prezentacji  multimedialnej, której temat obejmował bardzo ważny aspekt naszego życia:
„Chemiczne i biologiczne zagrożenia współczesnego świata”.


Ocenie podlegał:
- merytoryczny dobór treści,
- układ graficzny prezentacji,
- jej czytelność,
- oryginalność pomysłu,
- możliwość wykorzystania jako pomocy dydaktycznej,
- umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

Zwycięzcą tegorocznego konkursu został uczeń klasy I K – Mariusz Nurek.

                                    Serdecznie gratulujemy!

Organizatorki Konkursu:
Ewa Kowal, Barbara Wołkanowska-Chrebor