Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

27-04-2015 Staże wakacyjne p. Mirosław Paszkowski

Płatne staże wakacyjne dla uczniów ZSŁ - zgłoszenia do 19 maja 2015r.

Miło nam poinformować, że rozpoczyna się trzecia edycja staży organizowanych dla uczniów ZSŁ. Uczniowie w okresie trwania wakacji szkolnych będą mogli wziąć udział w 4-tygodniowym stażu z możliwością wypłaty stypendium w wysokości 1500 zł.  Celem realizacji stażu jest umożliwienie uczniom szkół zawodowych z województwa małopolskiego zdobycia doświadczenia praktycznego, a w konsekwencji wzmocnienie kształcenia zawodowego w branży elektroniczno-informatycznej  oraz lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy. W tym roku staże będą się odbywały wyłącznie w lipcu.
Poniżej przedstawiamy listę przedsiębiorstw, które nawiązały współpracę z Zespołem Szkół Łączności.

- Agencja interaktywna IVISION.Pl ul. Kazimierza Wielkiego 40/4, 30-074 Kraków - technik informatyk (4 osoby, o przyjęciu na staż decyduje właściciel firmy po rozmowie z kandydatami)
- Przedsiębiorstwo Informatyczne Petroinform.Net ul. Armii Krajowej 7/200, 30-150 Kraków - technik informatyk ( 4 osoby)
- Sedlak&Sedlak - ul. Królowej Jadwigi 189 B, 30-220 Kraków - technik informatyk na stanowiskach Web Developer/Front-end Developer (2 osoby)
- Sekonet s.c. ul. Pułaskiego 6, 32-050 Skawina - technik informatyk, technik elektronik (2 osoby)
-  SEO4.net Seofriendly Solutions ul. Kordylewskiego 7/18, 31-542 Kraków - technik informatyk ( 3 osoby, o przyjęciu na staż decyduje właściciel firmy po rozmowie z kandydatami)
-  Elektrotermia ul. Fabryczna 10, Niepołomice - technik elektronik (10 osób )
- ESC S.A ul. Mieszczańska 19, 30-313 Kraków – technik informatyk (4 osoby )
- Agencja Interaktywna Krakweb.pl ul. Rzemieślnicza 20/124B, 30-363 Kraków – technik informatyk (4 osoby, o przyjęciu decyduje wynik testu przygotowanego przez firmę)
- Strefa IT ul. Lipińskiego 9, 30-349 Kraków – technik elektronik, technik informatyk (1 osoba )
- FlyTech Solutions ul. 28 lipca 1943 32d, 30-233 Kraków – technik elektronik, technik informatyk (2 osoby)
- Crann Sp. z o.o. ul. Budryka 4, 30-072 Kraków – dział serwisu - technik elektronik (5 osób), dział handlowy – technik informatyk, technik elektronik, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji (5 osób)

Wszyscy zainteresowani uczniowie odbyciem stażu w jednej z powyższych firm  proszeni są o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz ZAŚWIADCZENIA podpisanego przez wychowawcę i dostarczenie tych dokumentów Panu Mirosławowi Paszkowskiemu w terminie do 19 maja 2015.