Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

10-04-2015 Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości p. Marek Lange

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości - zawody I stopnia (eliminacje szkolne)

W dniu 09.04.2015 roku, komisja w składzie: Dyr. Renata Gołąb i Marek Lange, na podstawie oglądniętych prezentacji i dokumentacji technicznej, dokonała oceny następujących prac uczniów Technikum Łączności w Krakowie w kategoriach:

I.  (R) Pomysł techniczny.

1.    ILDS Table - Interaktywny stolik - Sławomir Bańdo, Patryk Bujak, Michał Cież - klasa 4Ed
2.    Cleanbot - Zdalnie sterowany autonomiczny robot sprzątający - Andrzej Laczewski - klasa 2Ed
3.    Line Follower - autonomiczny robot śledzący linię - Dominik Lewandowski - klasa 1 Eb

II. (U) Usprawnienie softwarowo-techniczne.

1.    Inteligentna platforma ANSPORT i Trax - Bartosz Duda - klasa 4Ic
2.    Shoping Companion - Jacek Paciorek, Patryk Ciepiela - klasa 3Ib

III. (P) Pomoc dydaktyczna.

1.    Robot mobilny ze stacją łączności "POLYGON 1" - Konrad Golemo, Paweł Wojda - klasa 1Ed
2.    Aplikacja do nauki szyfrowania i podstaw kryptografii "CRYPTEX" - Marek Lewiński, Grzegorz Jasiński, Grzegorz Wiśniowski - klasa 4Ia

IV. (E) Pomysł ekologiczny.

1.    HOLEPATCHERS System wykrywania i raportowania dziur ulicznych - Bartosz Duda, Marcin Klocek - klasa 4Ic
2.    SWR System wspomagania ruchów - Kamil Kozik - klasa 3Eb
 
Zgodnie z regulaminem, do udziału w zawodach II stopnia (eliminacje okręgowe) zostaną przesłane prace, które zajęły dwa pierwsze miejsca z każdej kategorii.


Kraków , 09.04.2015 r.