Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

29-03-2015 Młodzieżowy Klub TOASTMASTERS Patryk Janczur

Zapraszamy na spotkania Młodzieżowego Klubu Mówców TOASTMASTERS! Tutaj możecie nauczyć się nie tylko przemawiać, ale też dowiedzieć się wielu rzeczy o sobie, a to bezcenna wiedza, niekiedy ważniejsza nawet od matematyki ;)

Obecnie klubem zarzadza Michał Słonina z kl. 2IC, spotkania organizaowane są w poniedziałki i środy.

A oto relacja z jednego ze spotkań TM autorstwa Patryka Janczura:

„Z czym Wam się kojarzą takie postaci jak: Steve Jobs, Bill Gates, Albert Einstein, Mikołaj Kopernik czy Jan Paweł II? Ze sława? Z pewnością siebie? Z nieugiętością?”
„Z kremówkami ?!”

11 marca, w świetlicy Internatu odbyło się pierwsze, poferyjne spotkanie grupy Toastmasters, która jest inicjatywą uczniów, pragnących szlifować swoje umiejętności retoryczne. Aczkolwiek, żeby nie było to kolejne, zwykłe spotkanie, pani Marta Stefańczyk zaprosiła do nas znanego, krakowskiego managera, trenera oraz mówcę Michała Zawadę.

Spotkanie od początku do końca było zaplanowane. Przewodniczący – Michał Słonina – zaczął od tzw. „gorącego pytania”. Wybrał temat zacny, prosty i dotyczący każdego z nas: „czyż nie sieją głupich?”. Ponad dwudziestka osób zastanawiała się nad tym zagadnieniem, a co śmielsi wygłaszali swoje poglądy, stojąc przed publicznością. Każdy miał własną definicję głupoty oraz podawał inne miejsce, gdzie spotkać takich ludzi nie jest trudno.Gry integracyjne są bardzo ciekawym sposobem na zapoznanie się z resztą grupy, ponadto rozbudzają wyobraźnię i trenują kreatywność. Szczególnie, kiedy w dialogu można użyć jedynie pytań, a zdarzenie czy miejsce rozmowy, jest co kilka minut zmieniane, zgodnie z wolą uczestników. Często prowadzi to do wybuchów śmiechu i wbrew pozorom sprawia sporo trudności.
Głównym punktem spotkania było szkolenie prowadzone przez p. Michała Zawadę. Rozpoczął od zwrócenia uwagi na to, jak zachowuje się lider, jakie posiada cechy, jakimi umiejętnościami się odznacza. W moim odczuciu, mowa wyraźnie ocierała się o zasady psychologii i niecodzinnego sposobu przekazywania informacji. Pierwszym zadaniem, jakie otrzymaliśmy, było wypisanie na kawałku papieru kilku naszych umiejętności. Kiedy to się udało (co, wbrew pozorom, łatwe nie było), zostaliśmy poproszeni o dopisanie jeszcze paru. I znowu. Pan Michał uświadomił nam, iż posiadamy szereg cennych cech charakteru, których sami nie jesteśmy do końca świadomi. Poprosił, byśmy zastanowili się, jak i w jakich okolicznościach, moglibyśmy wykorzystać nasze atuty. Opowiedział, jak sztuka retoryki prowadziła go przez życie, jak sam był na naszym miejscu. W dodatku musiał walczyć z problemem jąkania się, co nie pomagało mu w rozpoczęciu kariery mówcy. Jednakże, pan Michał jest dowodem na to, że cieżką pracą i wieloma próbami można osiągnąć zamierzone cele. Stres pozostaje nadal, jest nieunikniony przy wejściu na scenę, przemawianiu do obcych zupełnie ludzi. Doświadczenie i pozytywne nastawienie potrafią jednak zdziałać cuda.     
Kolejnym punktem prezentacji pana Zawady było przedstawienie widzom, jakie są pożądane cechy lidera. Nieustępliwość, pewność siebie, odpowiedzialność - to jedynie kilka z nich. Bardzo ważną cechą każdego mówcy jest umiejętność słuchania - dobrego słuchania. Trzeba zdawać sobie sprawę ze swoich słabych i mocnych stron oraz wykorzystywać tą świadomość w późniejszym życiu. Dlatego zostaliśmy poproszeni o wypisanie dwóch swoich największych wad (braków) i zastanowienie się czy możemy je jakoś zmniejszyć, zniwelować. A jeśli tak – dlaczego tego nie robimy? Powinniśmy nieustannie dążyć do poprawy samego siebie, do rozwoju osobistego, zatem na co czekamy? Na zaproszenie ze zdjęciem i pieczątką?
Kiedy mieliśmy już wypisane na kartkach nasze mocne i słabe strony, pan Zawada postanowił pójść o krok dalej i zadał nam bardzo ważne pytanie: „W czym jesteśmy dobrzy i jak to jest powiązane z naszymi planami na przyszłość”. Przemyśleliśmy, jak z naszych upodobań, można zrobić sposób na życie. Powinniśmy realizować się w tym, w czym czujemy się pewnie, ponieważ mamy wtedy swobodę działania, a i stres jest jakiś mniejszy. Wydaje mi się, iż najważniejszą zasadą lidera jest bycie profesjonalistą w swojej dziedzinie i świadomość, że wiemy o czym mówimy. Jeśli nie będziemy w to wierzyć, jeśli sami nie będziemy przekonani, co do słuszności naszych słów – jak można oczekiwać, że słuchacze w nie uwierzą i podążą za nami?

„Wspaniali liderzy nie są wielcy tylko dzięki temu, że przewodzą ludziom. Są wielcy przede wszystkim dlatego, że znakomicie nakłaniają innych do podejmowania nowych podróży ku Niewyobrażalnym Obszarom.”
Tom Peters (Biznes od nowa)