Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.


Aktualność

12-09-2018 Stypendia Dyrektora ZSŁ

UWAGA !

Z przyjemnością informuję całą społeczność szkolną, że niżej wymienionym osobom przyznałem Stypendium Dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Krakowie za najlepsze wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2017/2018 w czterech profilach, w których prowadzimy kształcenie zawodowe.   
Stypendia wypłacane będą w okresie od września 2018r.
do stycznia 2019r.
    
Ogłaszam, że informatycy:
                    Szymon Zyguła klasa 4Ia
                    Julia Moś klasa 3Ia
                    Ryszard Borzych 4Ib
                    Paulina Pasternak 4Ia
                    Daniel Mika 3Ia
                    Agnieszka Pałka 3Ia
                    Kamil Mroczek 3Ia
                    Jacek Godzicki 3Id
                    Dariusz Piwowarski 3Id
                    Mateusz Marchewka 4Ia
                    Kacper Zaryczny 4Ia

            - elektronicy:    
                    Konrad Fiałkowski 4Ed
                    Dawid Scechura 4Ed
                    Krzysztof Rychlewicz 4Ec

            oraz najlepsi uczniowie oddziałów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
                Konrad Mięsowski 2K
                Gabriela Bergiel 2Tb
                Jakub Wawrzeń 2Tb

uhonorowani zostają comiesięcznym stypendium w kwocie 100zł.    
    Wyróżnionym serdecznie gratuluję, a wszystkich uczniów Technikum Łączności nr 14 zachęcam do wzmożonego wysiłku i rywalizacji na płaszczyźnie naukowej.Kraków, 6 września 2018r.                    Paweł Kucharczyk