Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

29-01-2018 Małopolska Chmura Edukacyjna p. Piotr Faron

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna II w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0409/17-00
Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.
Wartość projektu:  95 723,75 zł
Kwota dofinasowania:  90 937,56 zł (dziewięćdziesiąty tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 56/100)
Realizatorzy projektu:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego, Plac na Groblach 9, 31-101 Kraków
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego , ul. Studencka 12, 31-116 Kraków
Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
W biurze projektu (oraz u pozostałych realizatorów): Ułanów 9, 31-450 Kraków – dostępny regulamin i  wszystkie dokumenty projektowe.