Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.


Aktualność

26-09-2017 Informatyczne kursy zawodowe w ZSŁ

Zespół Szkół Łączności bierze udział w projekcie Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt CKZ w latach 2017- 2019 przewiduje m.in. realizację szeregu kursów doskonalących umiejętności zawodowe.

W ramach projektu ogłaszamy nabór uczniów na kurs "Projektowanie i programowanie gier 3D w środowisku WebGL" w wymiarze 30 godzin. Liczba miejsc na kursie: 20
oraz kurs "Projektowanie nowoczesnych aplikacji webowych MEAN Stack, w oparciu o serwer NodeJS" w wymiarze 30 godzin. Liczba miejsc na kursie: 10.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz zgłaszanie się do wicedyrektorów Renaty Gołąb lub Artura Wardasa w celu pobrania formularza zgłoszeniowego.

W załączeniu REGULAMIN UCZESTNICTWA