Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

07-09-2017 Mój Pierwszy Biznes - Konkurs p. Halina Siemińska

Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa zaprasza uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Konkursie "Mój Pierwszy Biznes". Przedmiotem konkursu jest przygotowany przez uczestników biznesplan prezentujący planowane do realizacji przedsięwzięcie gospodarcze. W konkursie mogą brać udział biznesplany przygotowane indywidualnie oraz zespołowo (zespół może liczyć do trzech osób). Należy je przesłać do 30 września.
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne.
a) I miejsce – nagroda główna: 4 000 zł
b) II miejsce : 3 000 zł
c) III miejsce: 2 000 zł
oraz dodatkowo nagrody rzeczowe. Więcej informacji na stronie
http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212816,1812,komunikat,moj_pierwszy_biznes-_konkurs_.html
oraz u nauczycieli podstaw przedsiębiorczości: H. Siemińskiej i B. Wakszyńskiej.

Grafika pixabay.