Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

05-09-2016 Egzamin zawodowy E.16 dyr. Renata Gołąb

Zapraszamy chętnych absolwentów na zajęcia przygotowujące do egzaminu E.16., które będą zorganizowane w dniach:

17.09, 24.09 i 01.10
Prosimy o przyjście na godzinę 8.00 do sali 502i

Zakończenie szkolenia - godz. 11.10.