Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

27-06-2016 Konkurs ekonomiczno-społeczny na komiks p. Halina Siemińska

Zapraszamy uczniów rysowników twórców komiksów do wzięcia udziału w ciekawym konkursie na prace o tematyce ekonomiczno - społecznej organizowanym przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK. Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 31 sierpnia 2016 roku.

1. „Odejdź od okienka” - bankowość mobilna i jej możliwości.
2. „Komputer a praca, czy to się opłaca?” - cyfryzacja a mit bezrobocia.
3. „Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej” - o sukcesie Polski po 1989r.
4. „Akcja – reakcja” - jak giełda zmienia pieniądze inwestorów w realne inwestycje?

Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. Najlepsze prace zostaną wydane w specjalnym albumie, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne:

I kategoria [Forma krótka: objętość 1 strona A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:
I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

II kategoria [Forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:
I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,
Wyróżnienia w wysokości 600 zł, Nagroda publiczności, I kategoria – 1000 zł Nagroda publiczności, II kategoria – 1000 zł
Regulamin konkursu, materiały pomocnicze oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są www.for.org.pl lub
www.komiksy-ekonomiczne.pl W zakładce KOMIKSY na stronie www.komiksy-ekonomiczne.pl dostępne są prace nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu.
W razie wątpliwości proszę o kontakt hsieminska@tl.krakow.pl