Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

07-05-2016 Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Komunikat.

   Od 24 maja wydawane będą dyplomy wraz z suplementem absolwentom, którzy zdali egzaminy ze wszystkich kwalifikacji zawodowych.