Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualności

27-06-2018 Konkurs historyczny pt.: Kapitan Antoni Stawarz Krzysztof Rychlewicz

W dniu 14 czerwca 2018 roku w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie odbyła się gala finałowa XIV Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego.

Kacper Zaryczny i Paweł Sieciński zdobyli II miejsce w przeglądzie filmowym za realizację filmu, pt. „Kapitan Antoni Stawarz”. Agnieszka Lange zdobyła III miejsce w kategorii plastycznej za portret kapitana Antoniego Stawarza. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Krakowa
profesor Jacek Majchrowski.
Opiekunem merytorycznym uczniów był dr Piotr Skałuba.

27-06-2018 Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości p. Jacek Kuc

Ogólnopolski finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, blok A - Innowacje Techniczne, zakończył w roku szkolnym 2017/18 zmagania szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie rozwoju nauki i techniki.
Mam zaszczyt poinformować, że praca, pt: Telekomunikacyjny park technologiczny – miedziana instalacja podziemna, została uhonorowana, a absolwenci:
Mateusz Data (4Ti)
Mariusz Nurek (4K)
Michał Rawicz (4K)
znaleźli się w gronie finalistów.

Ogólnopolski finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, blok A - Innowacje Techniczne, zakończył w roku szkolnym 2017/18 zmagania szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie rozwoju nauki i techniki.

Mam zaszczyt poinformować, że praca, pt: Telekomunikacyjny park technologiczny– miedziana instalacja podziemna, została uhonorowana, a absolwenci:

Mateusz Data (4Ti)
Mariusz Nurek (4K)
Michał Rawicz (4K)

znaleźli się w gronie finalistów.

27-06-2018 WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS BIOLOGICZNO - CHEMICZNY p. Ewa Kowal, p. Danuta Gajek

28 maja 2018 roku został rozstrzygnięty Wewnątrzszkolny Konkurs Biologiczno-Chemiczny przeznaczony dla uczniów klas pierwszych.
Zadanie uczniów polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej, której temat obejmował znajomość substancji chemicznych i ich znaczenie biologiczne dla organizmu.
Ocenie podlegał:
- merytoryczny dobór treści,
- układ graficzny prezentacji,
- oryginalność pomysłu,
- jej czytelność,
- możliwość wykorzystania jako pomocy dydaktycznej,
- umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
Zwycięzcą tegorocznego konkursu został uczeń klasy 1Ec Dawid Pietrzyk, drugie miejsce zajął Mateusz Majka uczeń klasy 1Ic
Serdecznie gratulujemy!


27-06-2018 Ostrawa - podsumowanie

 

 

 

 

 

W latach 2016/2017 oraz 2017/18 Zespół Szkół Łączności zrealizował projekt mobilności w sektorze

Kształcenie i szkolenie zawodowe
Akcja 1: Mobilność edukacyjna
Tytuł projektu: "Polski uczeń europejskie perspektywy"
Miejsce: Stredni škola telenformatiky w Ostrawie (Czechy)

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej projekt - PPSX, PDF.

25-06-2018 LICEALIADA 2017/2018 p. Jacek Bernasik

Aktualizacja tabeli współzawodnictwa 2017/2018.
Do zakończenia rywalizacji w Licealiadzie pozostały już tylko jedne zawody- Korespondencyjna Liga Lekkoatletyczna.

Na dzień 17.05.2018 zestawienie współzawodnictwa Licealiady przedstawia się następująco:

Klasyfikacja ogólna:

1. II LO 146,12 pkt
2. VIII LO 145,5
3. SMS LO M. Gortata 130.5 pkt
4. XIII LO 124.87 pkt

Klasyfikacja dziewcząt:

1. I LO 80,75 pkt
2. VIII LO 79,5 pkt
3. XIII LO 78,5 pkt
4. II LO 77,5 pkt

Klasyfikacja chłopców:

1. ZS Łączności 98 pkt – Zwycięzca klasyfikacji chłopców!!!
2. SMS LO M. Gortata 77 pkt
3. VIII LO 68,62 pkt
4. VIII LO 66 pkt


                Gratulujemy sukcesu!!!

24-06-2018 Konkurs Piosenki Patriotycznej p. Anna Kowalska

Miło mi poinformować, że członkowie zespołu de Linkers w składzie :
Karol Adamczyk kl.3Ed
Radosław Kot kl.3Ed
Jan Spisak kl.3Ed
Michał Szewczyk kl.3Ed
Olga Biel kl.Ic
Aleksandra Paskróbek kl.Ic
Jakub Kuś kl.Ic
Łukasz Ćwioro kl.Id
zajęli I miejsce w Konkursie Piosenki Patriotycznej, który zorganizowany został przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, w ramach Muzycznego Meetingu z Jackiem Kaczmarskim oraz Pieśnią i Piosenką Patriotyczną, Jury podkreśliło wysoki poziom wykonawczo-artystyczny konkursu, a także znaczący wkład autorski uczestników w wykonywany repertuar. Młodzi artyści zmierzyli się z trudnym repertuarem i tematyką utworów, zaproponowali jednak bardzo interesujące i urozmaicone interpretacje.

20-06-2018 Ogólnopolski Konkurs pt.: Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą. Seweryn Malczewski

Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu im. Zygmunta Kwiatkowskiego był organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu "Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą". Współorganizatorami konkursu były uniwersytety : Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W dniu 16 kwietnia 2018 roku na zamku w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się gala finałowa konkursu połączona z wręczeniem nagród laureatom i finalistom. W konkursie uczestniczyły 4 zespoły dwuosobowe z naszej szkoły. Mateusz Kasza i Mateusz Stańczyk z klasy 4IA zdobyli II miejsce w Polsce za pracę multimedialną, pt. "Anna Wazówna - Starościna brodnicka i golubska w 450. rocznicę urodzin." PREZENTACJA

Zgodnie z regulaminem konkursu, laureaci otrzymali pisemną informację od Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o zwolnieniu ich z postępowania kwalifikacyjnego na następujące kierunki studiów: kulturoznawstwo, historia, wojskoznawstwo, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, turystyka i rekreacja oraz regionalistyka europejska.
Prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przekazał podobną informację. Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu poinformował pisemnie o możliwości podjęcia studiów przez laureatów bez postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki na wydziałach: filologicznym, humanistycznym (z wyjątkiem psychologii), nauk  pedagogicznych, politologii i studiów międzynarodowych oraz wyszczególnione kierunki na innych wydziałach.

Jakub Kędra i Seweryn Malczewski z klasy 1ID zdobyli tytuł finalisty za realizację filmu, pt. "Wpływ dynastii Wazów na kulturę polską w XVII wieku."
Adrian Dunaj i Kacper Sendorek z klasy 1EB zdobyli tytuł finalisty za prezentację multimedialną na ten sam temat.
Mateusz Świątek i Jakub Burek z klasy 1ID zdobyli tytuł finalisty za pracę multimedialną, pt. "Anna Wazówna-Starościna brodnicka i golubska w 450. rocznicę urodzin."

Laureaci i finaliści otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Opiekunem merytorycznym uczniów był dr Piotr Skałuba.
Autor: Seweryn Malczewski

18-06-2018 Budżet Obywatelski

Urząd Miasta Krakowa oraz Dzielnice Krakowa są w trakcie realizacji V edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Przed nami jeden z istotniejszych elementów procesu, jakim jest głosowanie mieszkańców na wybrane zadania. Głosowanie odbędzie się w dniach 16-30 czerwca, a uprawnieni do udziału w nim są wszyscy mieszkańcy Krakowa (meldunek na terenie miasta nie jest konieczny), którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16. rok życia. Jak w ubiegłym roku, tak i w tym, głos będzie można oddać w formie papierowej karty głosowania lub poprzez stronę internetową www.budzet.krakow.pl, na której 16. czerwca uruchomiony zostanie moduł głosowania.

14-06-2018 SKS motywuje p. Anna Szkudlarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKS motywuje – tłuste brzuchy redukuje! Bicki, forma, szelest dresu – to zalety SKSu!

Kolejne zwycięstwo ZSŁ w konkursie organizowanym przez Instytut Sportu – Krajowy Instytut Badawczy w Warszawie #SKSmotywuje!
Zdjęcie konkursowe Paweł Wojda.
Dziękujemy pani profesor Sylwii Kani za „szelest dresów” w haśle konkursowym i panu dyrektorowi Tadeuszowi Piszkowskiemu za koszulkę konkursową :)

11-06-2018 Budżet Obywatelski 2018

Od marca bieżącego roku w Krakowie realizowana jest kolejna, piąta już, edycja budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski jest sposobem na włączenie w proces decydowania o rozwoju naszego miasta wszystkich osób, które mieszkają na jego terenie. Poprzez składanie propozycji zadań, które miało miejsce od 1 do 31 marca, to mieszkańcy wskazywali najistotniejsze problemy i sposoby ich rozwiązania. Pozytywnie zweryfikowane propozycje będą poddane głosowaniu, które odbędzie się już 16 czerwca i potrwa do końca miesiąca.

W ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Urząd Miasta Krakowa planuje stworzenie mobilnego punktu głosowania – kampera oznakowanego logotypem miasta Krakowa i budżetu obywatelskiego, wyposażonego w laptopy z dostępem do Internetu oraz urny na papierowe karty głosowania. W kamperze przebywać będzie od dwóch do trzech pracowników Urzędu Miasta Krakowa, których zadaniem będzie zachęcanie do udziału w głosowaniu, tłumaczenie zasad oraz udzielania ewentualnej pomocy związanej z procesem.

18 czerwca 2018 r., w godz. 08.00-12.00 – mobilny punkt głosowania będzie zaparkowany na terenie Zespołu Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31

https://budzet.krakow.pl/

Strony: 159
[←cofnij]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[dalej→]