Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Zamówienia ZSŁ

Poniżej zamieszczamy informacje o zamówieniach, których wartość nie przekracza kwoty 130000 złotych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)

 


   Rok 2021   


Ogłoszenie nr 2021/03 z dnia 11.05.2021 roku.

Remont fragmoentu ogrodzenia wokół posesji ZSŁ. 

Wynik


Ogłoszenie nr 2021/02 z dnia 24.06.2021 roku.

Zakup sprzętu komputerowego do pracowni ZSŁ, wg załacznika nr 1 - minimalne wymagania 

Termin składania ofert: do dnia 01.07.2021 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 02.07.2021 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik

Wynik


Ogłoszenie nr 2021/01 z dnia 23.06.2021 roku.

Zakup sprzętu komputerowego do pracowni ZSŁ, wg załacznika nr 1 - minimalne wymagania 

Termin składania ofert: do dnia 30.06.2021 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 01.07.2021 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik

Wynik


   Rok 2020   


Ogłoszenie nr 2020/24 z dnia 21.12.2020 roku.

Zakup wyposażenia do księgowości ZSŁ, wg załacznika nr 1 - minimalne wymagania 

Termin składania ofert: do dnia 23.12.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 23.12.2020 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/23 z dnia 21.12.2020 roku.

Zakup środków czystości do szkoły i internatu ZSŁ.

Termin składania ofert: do dnia 31.12.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 5.01.2021 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Treść ogłoszenia, specyfikacja

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/22 z dnia 21.12.2020 roku.

Zakup materiałów biurowych do sekretariatu ZSŁ.

Termin składania ofert: do dnia 31.12.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 5.01.2021 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Beata Słońska
Telefon: 12 266-39-52

Treść ogłoszenia, specyfikacja

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/21 z dnia 18.12.2020 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 22.12.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 22.12.2020 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/20 z dnia 15.12.2020 roku.

Zakup pieczywa do stołówki szkolnej.

Termin składania ofert: do dnia 30.12.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 5.01.2021 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Urszula Nowak
Telefon: 12 266-15-57, wew. 49

Treść ogłoszenia

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/19 z dnia 15.12.2020 roku.

Zakup nabiału do stołówki szkolnej.

Termin składania ofert: do dnia 30.12.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 5.01.2021 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Urszula Nowak
Telefon: 12 266-15-57, wew. 49

Treść ogłoszenia

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/18 z dnia 15.12.2020 roku.

Zakup mięsa i wędlin do stołówki szkolnej.

Termin składania ofert: do dnia 30.12.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 5.01.2021 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Urszula Nowak
Telefon: 12 266-15-57, wew. 49

Treść ogłoszenia

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/17 z dnia 10.12.2020 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 14.12.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 15.12.2020 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/16 z dnia 10.12.2020 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 14.12.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 15.12.2020 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/15 z dnia 1.12.2020 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 4.12.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 4.12.2020 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/14 z dnia 1.12.2020 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 4.12.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 4.12.2020 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/13 z dnia 30.11.2020 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 4.12.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 4.12.2020 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/12 z dnia 22.10.2020 roku.

Wykonanie usługi: "Okresowy przegląd budowlany budynku szkoły ZSŁ"

Termin składania ofert: do dnia 6.11.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 10.11.2020 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/11 z dnia 21.10.2020 roku.

Przegląd techniczny sprzętu gaśniczego w budynku szkoły i internatu ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 4.11.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 5.11.2020 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/10 z dnia 7.10.2020 roku.

Zakup laptopa do gabinetu pedagoga ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 14.10.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 15.10.2020 r. do godz. 10:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert tylko drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie z dnia 30.07.2020 roku.

Naprawa pęknięć i wzmocnienie posadwienia ścian w sali W13 oraz remont ściany elewacyjnej frontowej w budynku Zespołu Szkół Łączności

Ogłoszenie zamieszczone na stronie BIP Zespołu Szkół Łączności

Informacja z otwarcia ofert

 


Ogłoszenie nr 2020/09 z dnia 15.09.2020 roku.

Zakup laptopa do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 18.09.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 21.09.2020 r. do godz. 10:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert tylko drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/08 z dnia 10.09.2020 roku.

Zakup kamer internetowych do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 16.09.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 17.09.2020 r. do godz. 15:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert tylko drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/07 z dnia 19.08.2020 roku.

Zakup komputera do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 24.08.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 25.08.2020 r. do godz. 14:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert tylko drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/06 z dnia 19.08.2020 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 24.08.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 25.08.2020 r. do godz. 14:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert tylko drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/05 z dnia 30.07.2020 roku.

Naprawa pęknięć i wzmocnienie posadowienia ścian w sali W13 w budynku Zespołu Szkół Łączności

1) Ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ wraz z załącznikami nr 2, 3 i 4 

3) Załącznik nr 1a do SIWZ - Ekspertyza konstrukcyjna 

4) Załącznik nr 1b do SIWZ - Przedmiar 

Informacja z otwarcia ofert.

Wynik postępowania.


Ogłoszenie nr 2020/04 z dnia 20.04.2020 roku.

Wykonanie usługi: "Okresowy przegląd budowlany budynków szkoły i internatu ZSŁ" - wg. załącznika nr 1.

Termin składania ofert: do dnia 12.05.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 13.05.2020 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Składanie ofert tylko drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon: 12 266 06 15 lub 696 354 480, E-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/03 z dnia 30.03.2020 roku.

Zakup tabletów do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 01.04.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 01.04.2020 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 696 354 480

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/02 z dnia 17.02.2020 roku.

Zakup sprzętu do gabinetu Dyrektora, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 20.02.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 20.02.2020 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2020/01 z dnia 15.01.2020 roku.

Położenie na podłodze płytek z gresu szkliwionego w sali lekcyjnej ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - opis robót

Termin składania ofert: do dnia 23.01.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 24.01.2020 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


   Rok 2019   


Ogłoszenie nr 2019/76 z dnia 23.12.2019 roku.

Zakup dysków do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimale wymagania

Termin składania ofert: do dnia 27.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 27.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/75 z dnia 19.12.2019 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimale wymagania

Termin składania ofert: do dnia 23.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 23.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/74 z dnia 19.12.2019 roku.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 23.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 23.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/73 z dnia 18.12.2019 roku.

Położenie na podłodze płytek z gresu szkliwionego w sali lekcyjnej ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - opis robót

Termin składania ofert: do dnia 23.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 23.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/72 z dnia 17.12.2019 roku.

Zakup sprzętu do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 20.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 20.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/71 z dnia 17.12.2019 roku.

Zakup sprzętu do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 20.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 20.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/70 z dnia 17.12.2019 roku.

Zakup projektora do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 20.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 20.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/69 z dnia 17.12.2019 roku.

Zakup monitorów do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 20.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 20.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/68 z dnia 17.12.2019 roku.

Zakup drukarki 3D do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 20.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 20.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/67 z dnia 17.12.2019 roku.

Zakup dysków do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 19.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 19.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/66 z dnia 16.12.2019 roku.

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek w ZSŁ.

Termin składania ofert: do dnia 3.01.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 7.01.2020 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1

Zestawienie ofertowe

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/65 z dnia 16.12.2019 roku.

Zakup materiałów biurowych do sekretariatu ZSŁ.

Termin składania ofert: do dnia 3.01.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 7.01.2020 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Beata Słońska
Telefon: 12 266-39-52

Załącznik 1

Zestawienie ofertowe

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/64 z dnia 16.12.2019 roku.

Zakup środków czystości do szkoły i internatu ZSŁ.

Termin składania ofert: do dnia 3.01.2020 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 7.01.2020 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1

Zestawienie ofertowe

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/63 z dnia 16.12.2019 roku.

Zakup mięsa i wędlin do stołówki szkolnej.

Termin składania ofert: do dnia 30.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 31.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Urszula Nowak
Telefon: 12 269-15-57, wew. 49.

Załącznik 1

Wyniki do ogłoszeń 61, 62 i 63

Ogłoszenie nr 2019/62 z dnia 16.12.2019 roku.

Zakup pieczywa do stołówki szkolnej.

Termin składania ofert: do dnia 30.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 31.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Urszula Nowak
Telefon: 12 269-15-57, wew. 49.

Załącznik 1

Ogłoszenie nr 2019/61 z dnia 16.12.2019 roku.

Zakup nabiału do stołówki szkolnej.

Termin składania ofert: do dnia 30.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 31.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Urszula Nowak
Telefon: 12 269-15-57, wew. 49.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2019/60 z dnia 13.12.2019 roku.

Zakup komputera do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 18.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 18.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/59 z dnia 13.12.2019 roku.

Zakup sprzętu inwentaryzacyjnego, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 18.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 18.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/58 z dnia 9.12.2019 roku.

Malowanie pomieszczeń stołówki w internacie ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 13.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 13.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/57 z dnia 6.12.2019 roku.

Zakup komputerów do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 13.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie Rady Rodziców ZSŁ nr 2019/5 z dnia 6.12.2019 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 13.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wyniki


Ogłoszenie nr 2019/56 z dnia 4.12.2019 roku.

Zakup routerów do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 10.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/55 z dnia 4.12.2019 roku.

Zakup mebli do gabinetu historycznego ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 10.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/54 z dnia 3.12.2019 roku.

Zakup mebli do portierni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 10.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/53 z dnia 2.12.2019 roku.

Zakup szaf na przybory do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 10.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/52 z dnia 27.11.2019 roku.

Zakup sprzętu do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 4.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 5.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/51 z dnia 27.11.2019 roku.

Zakup projektorów i ekranów do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 4.12.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 5.12.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/50 z dnia 21.11.2019 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 28.11.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 29.11.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/49 z dnia 13.11.2019 roku.

Zakup dysków do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 21.11.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 22.11.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/48 z dnia 6.11.2019 roku.

Zakup komputerów do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 11.11.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 12.11.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/47 z dnia 6.11.2019 roku.

Zakup testerów do pracowni ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 14.11.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 15.11.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/46 z dnia 29.10.2019 roku.

Zakup mebli do internatu ZSŁ, wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 4.11.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 5.11.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/45 z dnia 22.10.2019 roku.

Zakup monitora do pracowni ZSŁ wg. załącznika nr 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 28.10.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 29.10.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/44 z dnia 15.10.2019 roku.

Wykonanie usługi: Przegląd urządzeń podłączanych do czynnej instalacji gazowej i elektrycznej w pomieszczeniach kuchni ZSŁ

Termin składania ofert: do dnia 8.11.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 12.11.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Unieważnienie


Ogłoszenie nr 2019/43 z dnia 15.10.2019 roku.

Wykonanie usługi: „Okresowy przegląd budowlany budynków szkoły i internatu ZSŁ”

Termin składania ofert: do dnia 8.11.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 12.11.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/42 z dnia 15.10.2019 roku.

Wykonanie usługi: Przegląd techniczny sprzętu gaśniczego w budynkach szkoły i internatu ZSŁ

Termin składania ofert: do dnia 31.10.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 05.11.2019 r. do godz. 16:00
Zastrzegamy sobie możliwość wyboru również w wypadku otrzymania jednej oferty.
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie Rady Rodziców ZSŁ nr 2019/4 z dnia 30.09.2019 roku.

Zakup kamer do szatni ZSŁ. Zał. nr 1 – minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 08.10.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 09.10.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/41 z dnia 26.09.2019 roku.

Zasilacz awaryjny do pracowni ZSŁ. Zał. nr 1 – minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 03.10.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 04.10.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/40 z dnia 24.09.2019 roku.

Malowanie 7 pokoi w internacie ZSŁ. Zał. nr 1 – minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 15.10.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 17.10.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/39 z dnia 13.09.2019 roku.

Zakup drukarki laserowej do gabinetu ZSŁ. Zał. nr 1 – minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 20.09.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 24.09.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/38 z dnia 13.09.2019 roku.

Zakup komputera do pracowni ZSŁ. Zał. nr 1 – minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 20.09.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 24.09.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/37 z dnia 04.09.2019 roku.

Zakup wyposażenia i oprogramowania potrzebnego do stworzenia systemu personalizacji legitymacji szkolnych w ZSŁ. Zał. nr 1 – Koncepcja realizacji projektu (minimalne wymagania).

Termin składania ofert: do dnia 10.09.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.09.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/36 z dnia 21.08.2019 roku.

Zakup wyposażenia do czterech sal lekcyjnych w ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 04.09.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 06.09.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/35 z dnia 11.07.2019 roku.

Zakup wyposażenia pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 17.07.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 18.07.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/34 z dnia 11.07.2019 roku.

Zakup wyposażenia pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 17.07.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 18.07.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/33 z dnia 11.07.2019 roku.

Zakup wyposażenia pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 17.07.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 18.07.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/32 z dnia 11.07.2019 roku.

Zakup wyposażenia pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 17.07.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 18.07.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/31 z dnia 28.06.2019 roku.

Zakup sprzętu komputerowego do gabinetu intendenta stołówki - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 5.07.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 5.07.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/30 z dnia 14.06.2019 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 19.06.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 19.06.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/29 z dnia 14.06.2019 roku.

Zakup wyposżenia do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 21.06.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 24.06.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/28 z dnia 14.06.2019 roku.

Zakup dysków do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 25.06.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 26.06.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/27 z dnia 6.06.2019 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 12.06.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 13.06.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/26 z dnia 6.06.2019 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 12.06.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 13.06.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/25 z dnia 6.06.2019 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 12.06.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 13.06.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/24 z dnia 6.06.2019 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 11.06.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 12.06.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik

Unieważnienie


Ogłoszenie Rady Rodziców ZSŁ nr 2019/03 z dnia 31.05.2019 roku.

Zakup drukarki 3D i osprzętu do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 07.06.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.06.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/23 z dnia 29.05.2019 roku.

Zakup mebli do internatu ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 6.06.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 7.06.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/22 z dnia 16.05.2019 roku.

Położenie na podłodze płytek z gresu szkliwionego w salach lekcyjnych ZSŁ - wg. załącznika 1 - opis robót.

Termin składania ofert: do dnia 7.06.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.06.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/21 z dnia 10.05.2019 roku.

Zakup drukarki do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 15.05.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 16.05.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/20 z dnia 8.05.2019 roku.

Zakup drukarki na potrzeby ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimalne wymagania.

Termin składania ofert: do dnia 10.05.2019 r. do godz. 16:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 14.05.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie Rady Rodziców ZSŁ nr 2019/02 z dnia 17.04.2019 roku.

Remont łazienki damskiej w ZSŁ - wg. załącznika 1 - opis robót i minimalne wymagania dotyczące materiałów.

Termin składania ofert: do dnia 24.05.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 30.05.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2019/19 z dnia 17.04.2019 roku.

Remont sali lekcyjnej wraz z zapleczem - wg. załącznika 1 - opis robót i minimalne wymagania dotyczące materiałów

Termin składania ofert: do dnia 24.05.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 30.05.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/18 z dnia 17.04.2019 roku.

Wykonanie usługi: "Okresowy przegląd budowlany budynków szkoły i internatu ZSŁ - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 15.05.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 16.05.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/17 z dnia 12.04.2019 roku.

Zakup projektora do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 24.04.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 25.04.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie Rady Rodziców ZSŁ nr 2019/01 z dnia 11.04.2019 roku.

Zakup sprzętu do pracowni informatycznej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 19.04.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 23.04.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/16 z dnia 9.04.2019 roku.

Zakup sprzętu komputerowego do gabinetu polonistycznego ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 16.04.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 17.04.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/15 z dnia 28.03.2019 roku.

Zakup drukarki do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 4.04.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 5.04.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/14 z dnia 28.03.2019 roku.

Zakup sprzętu komputerowego do gabinetu głównego księgowego - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 4.04.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 5.04.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2019/13 z dnia 21.03.2019 roku.

Zakup sprzętu sportowego na zajęcia WF w ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 28.03.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 29.03.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/12 z dnia 21.03.2019 roku.

Zakup projektora do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 28.03.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 29.03.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/11 z dnia 20.03.2019 roku.

Zakup laptopa do biblioteki ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 27.03.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 28.03.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/10 z dnia 7.03.2019 roku.

Zakup drukarki do gabinetu językowego ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 14.03.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 15.03.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/09 z dnia 7.03.2019 roku.

Zakup sprzętu do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 14.03.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 15.03.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/08 z dnia 22.02.2019 roku.

Zakup projektora do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 01.03.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 04.03.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/07 z dnia 22.02.2019 roku.

Zakup projektora do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 01.03.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 04.03.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/06 z dnia 21.02.2019 roku.

Zakup routera MikroTik do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 27.02.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 28.02.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/05 z dnia 21.02.2019 roku.

Zakup laptopa do gabinetu kierownika internatu - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 26.02.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 27.02.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/04 z dnia 21.02.2019 roku.

Okresowy przegląd instalacji i aparatów gazowych w budynku szkoły i internatu ZSŁ - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 27.02.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 28.02.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/03 z dnia 3.01.2019 roku.

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek w ZSŁ  - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 08.01.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 09.01.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2019/02 z dnia 2.01.2019 roku.

Zakup materiałów biurowych do sekretariatu ZSŁ  - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 08.01.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 09.01.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Beata Słońska
Telefon: 12 266-39-52

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2019/01 z dnia 2.01.2019 roku.

Zakup środków czystości do szkoły i internatu ZSŁ  - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 08.01.2019 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 09.01.2019 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 266-06-15

Załącznik 1


   Rok 2018   


Ogłoszenie nr 2018/76 z dnia 14.12.2018 roku.

Zakup drukarki 3D do pracowni ZSŁ  - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimale wymagania

Termin składania ofert: do dnia 18.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 19.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/75 z dnia 14.12.2018 roku.

Zakup tapczanów do pokoi w internacie ZSŁ - wg. załącznika 1 -  minimale wymagania

Termin składania ofert: do dnia 18.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 19.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/74 z dnia 14.12.2018 roku.

Zakup mebli do internatu ZSŁ - wg. załącznika 1 -  minimale wymagania

Termin składania ofert: do dnia 18.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 19.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/73 z dnia 14.12.2018 roku.

Zakup telewizorów do sal lekcyjnych ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimale wymagania

Termin składania ofert: do dnia 18.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 19.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/72 z dnia 14.12.2018 roku.

Zakup zestawu komputerowego do gabinetu księgowości ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimale wymagania

Termin składania ofert: do dnia 18.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 19.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/71 z dnia 13.12.2018 roku.

Zakup komputerów do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimale wymagania

Termin składania ofert: do dnia 17.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 18.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/70 z dnia 13.12.2018 roku.

Zakup monitorów do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimale wymagania

Termin składania ofert: do dnia 18.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 19.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/69 z dnia 13.12.2018 roku.

Wykonanie instalacji alarmowej w budynku ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz prac i urządzeń - minimale wymagania

Termin składania ofert: do dnia 17.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 18.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/68 z dnia 10.12.2018 roku.

Zakup mięsa i wędlin do stołówki szkonej.

Termin składania ofert: do dnia 28.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 31.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Urszula Nowak
Telefon: 12 269-15-57. wew. 49

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/67 z dnia 10.12.2018 roku.

Zakup pieczywa do stołówki szkonej.

Termin składania ofert: do dnia 28.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 31.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Urszula Nowak
Telefon: 12 269-15-57. wew. 49

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/66 z dnia 10.12.2018 roku.

Zakup nabiału do stołówki szkonej.

Termin składania ofert: do dnia 28.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 31.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Urszula Nowak
Telefon: 12 269-15-57. wew. 49

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/65 z dnia 7.12.2018 roku.

Zakup routera Mikrotik do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimale wymagania

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 13.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/64 z dnia 7.12.2018 roku.

Zakup dysków SSD do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimale wymagania

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 13.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/63 z dnia 7.12.2018 roku.

Zakup komputerów do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu - minimale wymagania

Termin składania ofert: do dnia 11.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 12.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/62 z dnia 6.12.2018 roku.

Remont pomieszczeń w piwnicach internatu ZSŁ - wg. załącznika 1 - opis robót

Termin składania ofert: do dnia 11.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 12.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/61 z dnia 4.12.2018 roku.

Zakup laptopów do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 07.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/60 z dnia 30.11.2018 roku.

Zakup dysku do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz, minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 05.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/59 z dnia 30.11.2018 roku.

Zakup dysku do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz, minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 05.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/58 z dnia 30.11.2018 roku.

Zakup oscyloskopów do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz, minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 05.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/57 z dnia 30.11.2018 roku.

Zakup krzeseł do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz, minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 05.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/56 z dnia 30.11.2018 roku.

Zakup dysków SSD do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz, minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 05.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/55 z dnia 30.11.2018 roku.

Zakup dysków do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz, minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 05.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/54 z dnia 30.11.2018 roku.

Zakup sprzętu Mikrotik do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz, minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 05.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/53 z dnia 30.11.2018 roku.

Zakup urządzeń do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz sprzętu, minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 05.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/52 z dnia 20.11.2018 roku.

Zakup routerów do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 03.12.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 04.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/51 z dnia 20.11.2018 roku.

Zakup laptopa do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 28.11.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 30.11.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/50 z dnia 20.11.2018 roku.

Zakup projektora multimedialnego do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 27.11.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 30.11.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/49 z dnia 16.11.2018 roku.

Remont gabinetu administracji ZSŁ: Malowanie ścian i sufitu - wg. załącznika 1 - opis robót

Termin składania ofert: do dnia 21.11.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 26.11.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/48 z dnia 16.11.2018 roku.

Remont gabinetu administracji ZSŁ: Położenie na podłodze płytek z gresu szkliwionego - wg. załącznika 1 - opis robót

Termin składania ofert: do dnia 21.11.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 26.11.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/47 z dnia 14.11.2018 roku.

Wykonanie usługi: "Okresowe kontrole przewodów kominowych budynków szkoły i internatu ZSŁ" - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 28.11.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 05.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/46 z dnia 26.10.2018 roku.

Wykonanie usługi: "Okresowe kontrole elementów budynków szkoły i internatu ZSŁ narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu" - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 9.11.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/45 z dnia 19.10.2018 roku.

Zakup tapczanów do pokoi w internacie ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 23.10.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/44 z dnia 16.10.2018 roku.

Zakup telewizora do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 19.10.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/43 z dnia 12.10.2018 roku.

Zakup szafy RACK do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 17.10.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/42 z dnia 12.10.2018 roku.

Zakup zasilacza UPS do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 17.10.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/41 z dnia 12.10.2018 roku.

Zakup spawarki do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 17.10.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/40 z dnia 12.10.2018 roku.

Zakup urządzeń do sal lekcyjnych ZSŁ - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 17.10.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/39 z dnia 12.10.2018 roku.

Zakup projektorów multimedialnych do sal lekcyjnych ZSŁ - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 17.10.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/38 z dnia 10.10.2018 roku.

Okresowa kontrola sprzętu przeciwpożarowego szkoły i internatu ZSŁ - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 24.10.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/37 z dnia 20.09.2018 roku.

Zakup spawarek i reflektometrów do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 25.09.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/36 z dnia 20.09.2018 roku.

Zakup laptopa do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 25.09.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/35 z dnia 18.09.2018 roku.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla administracji ZSŁ do zamówienia ZSŁ/2018/156 z dnia 18.09.2018r. - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 21.09.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/34 z dnia 22.08.2018 roku.

Malowanie pomieszczeń kuchni w internacie ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz wymagań i prac

Termin składania ofert: do dnia 24.08.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/33 z dnia 16.07.2018 roku.

Zakup tapczanów do pokoi w internacie ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/128 z dn. 13.07.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 19.07.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/32 z dnia 16.07.2018 roku.

Zakup laptopa do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1, minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 19.07.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/31 z dnia 02.07.2018 roku.

Wykonanie usługi: "Okresowe badanie-pomiar oprorności izolacji i ochrony przeciwporażeniowej budynku szkoły" - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 13.07.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/30 z dnia 29.06.2018 roku.

Zakup telewizorów do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/105 z dn. 05.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 03.07.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/29 z dnia 29.06.2018 roku.

Zakup routerów WiFi do pracowni ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/124 z dn. 29.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 04.07.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/28 z dnia 28.06.2018 roku.

Zakup dysków SSD oraz pamięci RAM do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/024 z dn. 15.01.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 03.07.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie Rady Rodziców nr 2018/05 z dnia 21.06.2018 roku.

Remont sali dydaktycznej ZSŁ - wg. załącznika 1 - opis robót i minimalne wymagania dotyczące materiałów.

Termin składania ofert: do dnia 02.07.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie Rady Rodziców nr 2018/04 z dnia 21.06.2018 roku.

Remont łazienki damskiej ZSŁ - wg. załącznika 1 - opis robót i minimalne wymagania dotyczące materiałów.

Termin składania ofert: do dnia 29.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Wykaz zbiorczy firm wybranych do realizacji zamówień z ogłoszeń o numerach od 2018/25 do 2018/27

Wykaz firm


Ogłoszenie nr 2018/27 z dnia 06.06.2018 roku.

Zakup pamięci RAM DDR3 do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/107 z dn. 06.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 11.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/26 z dnia 06.06.2018 roku.

Zakup projektora multimedialnego do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/107 z dn. 06.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 11.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/25 z dnia 06.06.2018 roku.

Zakup dysków twardych SSD do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/107 z dn. 06.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 11.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/24 z dnia 06.06.2018 roku.

Zakup sprzętu do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/106 z dn. 05.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Wykaz zbiorczy firm wybranych do realizacji zamówień z ogłoszeń o numerach od 2018/14 do 2018/21 oraz ogłoszenia 2018/23

Wykaz firm


Ogłoszenie nr 2018/23 z dnia 06.06.2018 roku.

Zakup sprzętu do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/106 z dn. 05.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/22 z dnia 05.06.2018 roku.

Wynajem pomieszczeń z zapleczem pod działalność gastronomiczną.

Termin składania ofert: do dnia 29.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Opis przedmiotu oferty i projekt umowy zamieszczony na stronie BIP ZSŁ.


Ogłoszenie nr 2018/21 z dnia 05.06.2018 roku.

Zakup routerów TP-Link do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/044 z dn. 06.03.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/20 z dnia 05.06.2018 roku.

Zakup pamieci RAM do komputera w sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/042 z dn. 27.02.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/19 z dnia 05.06.2018 roku.

Zakup oscyloskopów do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/106 z dn. 5.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/18 z dnia 05.06.2018 roku.

Zakup komputera do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/104 z dn. 4.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/17 z dnia 05.06.2018 roku.

Modernizacja dysków komputerów MacMini 7.1 w sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/16 z dnia 05.06.2018 roku.

Zakup komputerów do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/102 z dn. 24.05.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/15 z dnia 05.06.2018 roku.

Zakup tabletów do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/024 z dn. 15.01.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/14 z dnia 05.06.2018 roku.

Zakup zestawu komputerowego do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/101 z dn. 24.05.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/13b z dnia 30.05.2018 roku.

Zakup lub wykonanie mebli do gabinetu językowego ZSŁ - część II:
Meble kuchenne- wg. załącznika 1 - opis mebli.

Termin składania ofert: do dnia 22.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/13a z dnia 30.05.2018 roku.

Zakup lub wykonanie mebli do gabinetu językowego ZSŁ - część I:
Meble biurowe - wg. załącznika 1 - opis mebli.

Termin składania ofert: do dnia 22.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/12b z dnia 24.05.2018 roku.

Remont gabinetu językowego ZSŁ - część 2:
Położenie regipsów i malowanie ścian - wg. załącznika 1 - opis robót.

Termin składania ofert: do dnia 22.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1, Zdjęcia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.


Ogłoszenie nr 2018/12a z dnia 24.05.2018 roku.

Remont gabinetu językowego ZSŁ - część 1:
Położenie na podłodze płytek z gresu szkliwionego - wg. załącznika 1 - opis robót.

Termin składania ofert: do dnia 22.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1, Zdjęcia: 12345678.


Ogłoszenie nr 2018/11 z dnia 15.05.2018 roku.

Remont podłogi w sali lekcyjnej ZSŁ wraz zapleczem - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 15.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/10 z dnia 15.05.2018 roku.

Malowanie ścian, lamperii, sufitu i grzejników w internacie - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 22.05.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Agata Szpyt
Telefon: 12 266-29-27. e-mail: aszpyt@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/09 z dnia 15.05.2018 roku.

Zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu szkolnego, do zamówienia ZSŁ/2018/097 z dn. 15.05.2018 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 18.05.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/08 z dnia 18.04.2018 roku.

Zakup pendrive'ów na potrzeby egzaminu maturalnego, do zamówienia ZSŁ/2018/082 z dn. 17.04.2018 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 23.04.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wyniki


Ogłoszenie nr 2018/07 z dnia 17.04.2018 roku.

Uzupełnienie wyposażenia pokoi w internacie, do zamówienia ZSŁ/2018/071 z dn. 04.04.2018 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 25.04.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/06 z dnia 13.04.2018 roku.

Zakup telewizora do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/078 z dn. 12.04.2018 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 18.04.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/05 z dnia 6.04.2018 roku.

Uzupełnienie wyposażenia pokoi w internacie, do zamówienia ZSŁ/2018/071 z dn. 04.04.2018 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 10.04.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Unieważnienie postępowania zapytania ofertowego


Ogłoszenie nr 2018/04 z dnia 6.04.2018 roku.

Uzupełnienie wyposażenia pokoi w internacie, do zamówienia ZSŁ/2018/070 z dn. 04.04.2018 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 10.04.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/03 z dnia 6.04.2018 roku.

Wykonanie usługi:
"Okresowa kontrola elementów budynków szkoły i internatu ZSŁ narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu" - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 27.04.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/02 z dnia 28.03.2018 roku.

Wykonanie stelażu biurka grafika do sali lekcyjnej, do zamówienia ZSŁ/2018/57 z dn. 13.03.2018 - wg załącznika 1 i rysunku.

Termin składania ofert: do dnia 13.04.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1, rysunek


Ogłoszenie nr 2018/01 z dnia 28.03.2018 roku.

Zakup komputera do sali lekcyjnej, do zamówienia ZSŁ/2018/067 z dn. 29.03.2018 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 4.04.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie Rady Rodziców ZSŁ nr 2018/03 z dnia 01.03.2018 roku.

Zakup i montaż kraty w oknie

Termin składania ofert : do dnia 09.03.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon : 12 269 – 15 – 57, E-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Załącznik 2 - wyniki


Ogłoszenie Rady Rodziców ZSŁ nr 2018/02 z dnia 01.03.2018 roku.

Zakup regałów metalowych

Termin składania ofert : do dnia 09.03.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon : 12 269 – 15 – 57, E-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Załącznik 2 - wyniki


Ogłoszenie Rady Rodziców ZSŁ nr 2018/01 z dnia 01.03.2018 roku.

Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych wewnętrznych

Termin składania ofert : do dnia 09.03.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon : 12 269 – 15 – 57, E-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Załącznik 2 - wyniki


Ogłoszenie nr 2018/50 z dnia 20.11.2018 roku.

Zakup projektora multimedialnego do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 27.11.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 30.11.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/49 z dnia 16.11.2018 roku.

Remont gabinetu administracji ZSŁ: Malowanie ścian i sufitu - wg. załącznika 1 - opis robót

Termin składania ofert: do dnia 21.11.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 26.11.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/48 z dnia 16.11.2018 roku.

Remont gabinetu administracji ZSŁ: Położenie na podłodze płytek z gresu szkliwionego - wg. załącznika 1 - opis robót

Termin składania ofert: do dnia 21.11.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 26.11.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/47 z dnia 14.11.2018 roku.

Wykonanie usługi: "Okresowe kontrole przewodów kominowych budynków szkoły i internatu ZSŁ" - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 28.11.2018 r. do godz. 12:00
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 05.12.2018 r. do godz. 16:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/46 z dnia 26.10.2018 roku.

Wykonanie usługi: "Okresowe kontrole elementów budynków szkoły i internatu ZSŁ narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu" - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 9.11.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/45 z dnia 19.10.2018 roku.

Zakup tapczanów do pokoi w internacie ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 23.10.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/44 z dnia 16.10.2018 roku.

Zakup telewizora do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 19.10.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/43 z dnia 12.10.2018 roku.

Zakup szafy RACK do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 17.10.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/42 z dnia 12.10.2018 roku.

Zakup zasilacza UPS do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 17.10.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/41 z dnia 12.10.2018 roku.

Zakup spawarki do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 17.10.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/40 z dnia 12.10.2018 roku.

Zakup urządzeń do sal lekcyjnych ZSŁ - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 17.10.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/39 z dnia 12.10.2018 roku.

Zakup projektorów multimedialnych do sal lekcyjnych ZSŁ - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 17.10.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/38 z dnia 10.10.2018 roku.

Okresowa kontrola sprzętu przeciwpożarowego szkoły i internatu ZSŁ - wg. załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 24.10.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/37 z dnia 20.09.2018 roku.

Zakup spawarek i reflektometrów do pracowni ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 25.09.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/36 z dnia 20.09.2018 roku.

Zakup laptopa do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 25.09.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/35 z dnia 18.09.2018 roku.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla administracji ZSŁ do zamówienia ZSŁ/2018/156 z dnia 18.09.2018r. - wg. załącznika 1 - minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 21.09.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/34 z dnia 22.08.2018 roku.

Malowanie pomieszczeń kuchni w internacie ZSŁ - wg. załącznika 1 - wykaz wymagań i prac

Termin składania ofert: do dnia 24.08.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/33 z dnia 16.07.2018 roku.

Zakup tapczanów do pokoi w internacie ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/128 z dn. 13.07.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 19.07.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/32 z dnia 16.07.2018 roku.

Zakup laptopa do sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1, minimalne wymagania

Termin składania ofert: do dnia 19.07.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/31 z dnia 02.07.2018 roku.

Wykonanie usługi: "Okresowe badanie-pomiar oprorności izolacji i ochrony przeciwporażeniowej budynku szkoły" - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 13.07.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/30 z dnia 29.06.2018 roku.

Zakup telewizorów do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/105 z dn. 05.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 03.07.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/29 z dnia 29.06.2018 roku.

Zakup routerów WiFi do pracowni ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/124 z dn. 29.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 04.07.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/28 z dnia 28.06.2018 roku.

Zakup dysków SSD oraz pamięci RAM do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/024 z dn. 15.01.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 03.07.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie Rady Rodziców nr 2018/05 z dnia 21.06.2018 roku.

Remont sali dydaktycznej ZSŁ - wg. załącznika 1 - opis robót i minimalne wymagania dotyczące materiałów.

Termin składania ofert: do dnia 02.07.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie Rady Rodziców nr 2018/04 z dnia 21.06.2018 roku.

Remont łazienki damskiej ZSŁ - wg. załącznika 1 - opis robót i minimalne wymagania dotyczące materiałów.

Termin składania ofert: do dnia 29.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Wykaz zbiorczy firm wybranych do realizacji zamówień z ogłoszeń o numerach od 2018/25 do 2018/27

Wykaz firm


Ogłoszenie nr 2018/27 z dnia 06.06.2018 roku.

Zakup pamięci RAM DDR3 do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/107 z dn. 06.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 11.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/26 z dnia 06.06.2018 roku.

Zakup projektora multimedialnego do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/107 z dn. 06.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 11.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/25 z dnia 06.06.2018 roku.

Zakup dysków twardych SSD do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/107 z dn. 06.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 11.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/24 z dnia 06.06.2018 roku.

Zakup sprzętu do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/106 z dn. 05.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Wykaz zbiorczy firm wybranych do realizacji zamówień z ogłoszeń o numerach od 2018/14 do 2018/21 oraz ogłoszenia 2018/23

Wykaz firm


Ogłoszenie nr 2018/23 z dnia 06.06.2018 roku.

Zakup sprzętu do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/106 z dn. 05.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/22 z dnia 05.06.2018 roku.

Wynajem pomieszczeń z zapleczem pod działalność gastronomiczną.

Termin składania ofert: do dnia 29.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Opis przedmiotu oferty i projekt umowy zamieszczony na stronie BIP ZSŁ.


Ogłoszenie nr 2018/21 z dnia 05.06.2018 roku.

Zakup routerów TP-Link do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/044 z dn. 06.03.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/20 z dnia 05.06.2018 roku.

Zakup pamieci RAM do komputera w sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/042 z dn. 27.02.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/19 z dnia 05.06.2018 roku.

Zakup oscyloskopów do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/106 z dn. 5.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/18 z dnia 05.06.2018 roku.

Zakup komputera do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/104 z dn. 4.06.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/17 z dnia 05.06.2018 roku.

Modernizacja dysków komputerów MacMini 7.1 w sali lekcyjnej ZSŁ - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/16 z dnia 05.06.2018 roku.

Zakup komputerów do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/102 z dn. 24.05.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/15 z dnia 05.06.2018 roku.

Zakup tabletów do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/024 z dn. 15.01.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/14 z dnia 05.06.2018 roku.

Zakup zestawu komputerowego do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/101 z dn. 24.05.2018 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/13b z dnia 30.05.2018 roku.

Zakup lub wykonanie mebli do gabinetu językowego ZSŁ - część II:
Meble kuchenne- wg. załącznika 1 - opis mebli.

Termin składania ofert: do dnia 22.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/13a z dnia 30.05.2018 roku.

Zakup lub wykonanie mebli do gabinetu językowego ZSŁ - część I:
Meble biurowe - wg. załącznika 1 - opis mebli.

Termin składania ofert: do dnia 22.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/12b z dnia 24.05.2018 roku.

Remont gabinetu językowego ZSŁ - część 2:
Położenie regipsów i malowanie ścian - wg. załącznika 1 - opis robót.

Termin składania ofert: do dnia 22.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1, Zdjęcia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.


Ogłoszenie nr 2018/12a z dnia 24.05.2018 roku.

Remont gabinetu językowego ZSŁ - część 1:
Położenie na podłodze płytek z gresu szkliwionego - wg. załącznika 1 - opis robót.

Termin składania ofert: do dnia 22.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1, Zdjęcia: 12345678.


Ogłoszenie nr 2018/11 z dnia 15.05.2018 roku.

Remont podłogi w sali lekcyjnej ZSŁ wraz zapleczem - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 15.06.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/10 z dnia 15.05.2018 roku.

Malowanie ścian, lamperii, sufitu i grzejników w internacie - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 22.05.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Agata Szpyt
Telefon: 12 266-29-27. e-mail: aszpyt@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/09 z dnia 15.05.2018 roku.

Zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu szkolnego, do zamówienia ZSŁ/2018/097 z dn. 15.05.2018 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 18.05.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/08 z dnia 18.04.2018 roku.

Zakup pendrive'ów na potrzeby egzaminu maturalnego, do zamówienia ZSŁ/2018/082 z dn. 17.04.2018 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 23.04.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wyniki


Ogłoszenie nr 2018/07 z dnia 17.04.2018 roku.

Uzupełnienie wyposażenia pokoi w internacie, do zamówienia ZSŁ/2018/071 z dn. 04.04.2018 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 25.04.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/06 z dnia 13.04.2018 roku.

Zakup telewizora do sali lekcyjnej ZSŁ, do zamówienia ZSŁ/2018/078 z dn. 12.04.2018 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 18.04.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/05 z dnia 6.04.2018 roku.

Uzupełnienie wyposażenia pokoi w internacie, do zamówienia ZSŁ/2018/071 z dn. 04.04.2018 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 10.04.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Unieważnienie postępowania zapytania ofertowego


Ogłoszenie nr 2018/04 z dnia 6.04.2018 roku.

Uzupełnienie wyposażenia pokoi w internacie, do zamówienia ZSŁ/2018/070 z dn. 04.04.2018 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 10.04.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2018/03 z dnia 6.04.2018 roku.

Wykonanie usługi:
"Okresowa kontrola elementów budynków szkoły i internatu ZSŁ narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu" - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 27.04.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Wynik


Ogłoszenie nr 2018/02 z dnia 28.03.2018 roku.

Wykonanie stelażu biurka grafika do sali lekcyjnej, do zamówienia ZSŁ/2018/57 z dn. 13.03.2018 - wg załącznika 1 i rysunku.

Termin składania ofert: do dnia 13.04.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1, rysunek


Ogłoszenie nr 2018/01 z dnia 28.03.2018 roku.

Zakup komputera do sali lekcyjnej, do zamówienia ZSŁ/2018/067 z dn. 29.03.2018 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 4.04.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie Rady Rodziców ZSŁ nr 2018/03 z dnia 01.03.2018 roku.

Zakup i montaż kraty w oknie

Termin składania ofert : do dnia 09.03.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon : 12 269 – 15 – 57, E-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Załącznik 2 - wyniki


Ogłoszenie Rady Rodziców ZSŁ nr 2018/02 z dnia 01.03.2018 roku.

Zakup regałów metalowych

Termin składania ofert : do dnia 09.03.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon : 12 269 – 15 – 57, E-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Załącznik 2 - wyniki


Ogłoszenie Rady Rodziców ZSŁ nr 2018/01 z dnia 01.03.2018 roku.

Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych wewnętrznych

Termin składania ofert : do dnia 09.03.2018 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski
Telefon : 12 269 – 15 – 57, E-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1

Załącznik 2 - wyniki


   Rok 2017   


Ogłoszenie nr 2017/51 z dnia 20.12.2017 roku.

Zakup projektora do sali lekcyjnej - wg załącznika 1, do zamówienia ZSŁ/2017/154 z dn. 20.12.2017

Termin składania ofert: do dnia 21.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowskitl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/50 z dnia 20.12.2017 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni - wg załącznika 1, do zamówienia ZSŁ/2017/083 z dn. 5.10.2017

Termin składania ofert: do dnia 21.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowskitl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/49 z dnia 20.12.2017 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni - wg załącznika 1, do zamówienia ZSŁ/2017/089 z dn. 25.10.2017

Termin składania ofert: do dnia 21.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowskitl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/48 z dnia 20.12.2017 roku.

Zakup spawarki światłowodowej wg załącznika nr 1 – wykaz elementów
do Zamówienia ZSŁ / 2017 / 071 z dn. 15.09.2017

Termin składania ofert: do dnia 21.12.2017 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Tadeusz Pokrywa
Telefon: 12 266-06-15 e-mail: tpokrywa@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/47 z dnia 20.12.2017 roku.

Zakup nabiału do stołówki szkolnej

Termin składania ofert: do dnia 29.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Zofia Ślusarczyk
Telefon: 12 269-15-57 wew. 49

Załącznik 1

Załącznik 2 - wynik


Ogłoszenie nr 2017/46 z dnia 20.12.2017 roku.

Zakup pieczywa do stołówki szkolnej

Termin składania ofert: do dnia 29.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Zofia Ślusarczyk
Telefon: 12 269-15-57 wew. 49

Załącznik 1

Załącznik 2 - wynik


Ogłoszenie nr 2017/45 z dnia 20.12.2017 roku.

Zakup mięsa i wędlin do stołówki szkolnej

Termin składania ofert: do dnia 29.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Zofia Ślusarczyk
Telefon: 12 269-15-57 wew. 49

Załącznik 1

Załącznik 2 - wynik


Ogłoszenie nr 2017/44 z dnia 20.12.2017 roku.

Zakup komputera do gabinetu przedmiotowego ZSŁ - wg załącznika 1, do zamówienia ZSŁ/2017/151 z dn. 15.12.2017

Termin składania ofert: do dnia 21.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowskitl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/43 z dnia 19.12.2017 roku.

Zakup sprzętu do monitoringu - wg załącznika 1, do zamówienia ZSŁ/2017/139 z dn. 6.12.2017r.

Termin składania ofert: do dnia 21.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Michał Radczuk
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: mradczuk@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/42 z dnia 14.12.2017 roku.

Zakup sprzętu do monitoringu - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ/2017/139a z dn. 6.12.2017r.

Termin składania ofert: do dnia 18.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Michał Radczuk
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: mradczuk@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/41 z dnia 7.12.2017 roku.

Zakup projektora do sali gimnastycznej - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ/2017/147 z dn. 8.12.2017r.

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/40 z dnia 7.12.2017 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ/2017/144 z dn. 6-12-2017

Termin składania ofert: do dnia 11.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany)
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ - ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Wojciech Sośnicki
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: wsosnicki@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/39 z dnia 7.12.2017 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni elektronicznej - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ/2017/143 z dn. 6-12-2017

Termin składania ofert: do dnia 11.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/38 z dnia 7.12.2017 roku.

Zakup projektora i ekranu do sali lekcyjnej - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ/2017/146 z dn. 7.12.2017r.

Termin składania ofert: do dnia 11.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/37 z dnia 5.12.2017 roku.

Zakup lub wykonanie mebli do pomieszczenia księgowości - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 8.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/36 z dnia 5.12.2017 roku.

Zakup lub wykonanie mebli do gabinetu dyrektora - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 8.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/35 z dnia 1.12.2017 roku.

Zakup projektora do pracowni informatycznej - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 5.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/34 z dnia 1.12.2017 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni informatycznych - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 5.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/33 z dnia 1.12.2017 roku.

Zakup lub wykonanie mebli do dwóch pomieszczeń księgowości oraz do gabinetu dyrektora - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 5.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57. e-mail: rdulowski@tl.krakow.pl

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/32 z dnia 29.11.2017 roku.

Remont łazienki w szatni przy sali gimnastycznej ZSŁ - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 1.12.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/31 z dnia 24.11.2017 roku.

Zakup laptopa do gabinetu polonistycznego. Do zamówienia ZSL/2017/124 z dn. 24-11-2017 - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 28.11.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/30 z dnia 24.11.2017 roku.

Zakup komputerów do gabinetów przedmiotowych ZSŁ.  Do zamówienia ZSŁ/2017/120,
ZSŁ/2017/121, ZSŁ/2017/122 z dn. 24.11.2017 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 28.11.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/29 z dnia 24.11.2017 roku.

Zakup projektorów i ekranów do sal lekcyjnych. Do zamówienia ZSL/2017/120 i
ZSL/2017/120 i  z dn. 24-11-2017 - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 28.11.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/28 z dnia 17.11.2017 roku.

Zakup sieci do piłkochwytów przy boiskach szkolnych. Do zamówienia ZSŁ/2017/118 z dn. 23.11.2017  - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 27.11.2017 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/27 z dnia 23.11.2017 roku.

Zakup komputerów i monitora do gabinetów przedmiotowych ZSŁ.  Do zamówienia ZSŁ/2017/111 z dn. 20.11.2017
oraz zamówienia ZSŁ/2017/115 z dn. 21.11.2017 - wg. załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 27.11.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/26 z dnia 17.11.2017 roku.

Zakup projektorów i ekranów do sal lekcyjnych. Do zamówienia ZSL/2017/109 z dn. 17-11-2017 - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 22.11.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/25 z dnia 15.11.2017 roku.

Zakup laptopa do gabinetu językowego. Do zamówienia ZSL/2017/104 z dn. 14-11-2017 - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 20.11.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/24 z dnia 10.11.2017 roku.

Zakup laptopa do gabinetu historycznego. Do zamówienia ZSL/2017/046 z dn. 30-06-2017 - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 15.11.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Tomasz Popiołek
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/23 z dnia 27.10.2017 roku.

Zakup elementów sieci komputerowej. Do zamówienia ZSL/2017/092 z dn. 27-10-2017 - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 2.11.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jan Kocoł
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/22 z dnia 26.10.2017 roku.

Zakup, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w pracowniach ZSŁ - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 31.10.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Artur Wardas
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/21 z dnia 20.10.2017 roku.

Zakup sprzętu do pracowni. Do zamówienia ZSL/2017/087 z dn. 18-10-2017 - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 27.10.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Artur Wardas lub Janusz Kocoł
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/20 z dnia 22.09.2017 roku.

Wykonanie naprawy pokrycia częsci dachu na budunku internatu Zespołu Szkół Łączności - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 26.09.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/19 z dnia 21.09.2017 roku.

Zakup zestawu komputerowego do Gabinetu Językowego.
do zamówienia ZSŁ/2017/075 z dnia 21.09.2017 - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 26.09.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Anna Koszałaka
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/18 z dnia 19.09.2017 roku.

Zakup drukarki do kasy szkoły.
do zamówienia ZSŁ/2017/072 z dnia 19.09.2017 - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 22.09.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Lucyna Dobies
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/17 z dnia 19.09.2017 roku.

Zakup pakietu programów graficznych do gabinetu informatycznego.
do zamówienia ZSŁ/2017/057 z dnia 6.09.2017 - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 22.09.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Janusz Kocoł
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/16 z dnia 15.09.2017 roku.

Zakup komputera dla Gabinetu Pedagogicznego
do zamówienia ZSŁ/2017/070 z dnia 15.09.2017 - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 20.09.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Renata Fedorowicz
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/15 z dnia 12.09.2017 roku.

Zakup wyposażenia do pracowni elektronicznej
do zamówienia ZSŁ/2017/051 z dnia 04.09.2017 - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 15.09.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange

Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/14 z dnia 12.09.2017 roku.

Zakup minitora do gabinetu v-dyrektora
do zamówienia ZSŁ/2017/062 z dnia 07.09.2017 - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 14.09.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Artur Wardas

Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/13 z dnia 6.09.2017 roku.

Zakup konwerterów do pracowni informatycznej do zamówienia ZSŁ/2017/055 z dnia 05.09.2017 - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 8.09.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange

Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/12 z dnia 27.07.2017 roku.

Zakup generatora ClO2 do zabezpieczenia przed skażeniem bakteriologicznym układów wodnych - wg załącznika 1,

Termin składania ofert: do dnia 28.07.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Dulowski.

Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/11 z dnia 17.07.2017 roku.

Zakup materiałów do pracowni inforamtycznej - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ / 2017 / 047 z dn. 10.07.2017

Termin składania ofert: do dnia 20.07.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Płachta.
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 538541-N-2017 z dnia 23.06.2017 roku. 

Remont podłogi wraz z podłożem w piwnicy budynku warsztatów w Zespole Szkół Łączności w Krakowie.

Zamieszczone na stronie  BIP ZSŁ


Ogłoszenie nr 2017/10 z dnia 22.06.2017 roku.

Zakup monitorów do pracowni inforamtycznej - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ / 2017 / 013 z dn. 15.02.2017

Termin składania ofert: do dnia 26.06.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Dariusz Stefańczyk.
Telefon: 12 269-15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/09 z dnia 20.06.2017 roku.

Zakup materiałów do pracowni - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ / 2017 / 043 i 044 z dn. 19.06.2017

Termin składania ofert: do dnia 23.06.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Janusz Kocoł.
Telefon: 12 266-39-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/08 z dnia 20.06.2017 roku.

Zakup materiałów do pracowni - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ / 2017 / 045 z dn. 20.06.2017

Termin składania ofert: do dnia 23.06.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Artur Wardas.
Telefon: 12 266-39-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/07 z dnia 6.06.2017 roku.

Zakup materiałów do pracowni - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ / 2017 / 034 z dn. 6.06.2017

Termin składania ofert: do dnia 8.06.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Płachta.
Telefon: 12 266-39-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/06 z dnia 6.06.2017 roku.

Doposażenie siłowni - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ / 2017 / 033 z dn. 6.06.2017

Termin składania ofert: do dnia 8.06.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jacek Orczyk.
Telefon: 12 266-39-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/05 z dnia 6.06.2017 roku.

Zakup materiałów do wyposażenia pracowni specjalistycznej - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ / 2017 / 032 z dn. 6.06.2017

Termin składania ofert: do dnia 8.06.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Rafał Stabrawa.
Telefon: 12 266-39-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/04 z dnia 11.05.2017 roku.

Zakup komuterów dla administracji - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ / 2017 / 026 z dn. 11.05.2017

Termin składania ofert: do dnia 26.05.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jan Kocoł.
Telefon: 12 266-39-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/03 z dnia 12.04.2017 roku.

Zakup drukarki - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ / 2017 / 019 z dn. 21.03.2017

Termin składania ofert: do dnia 19.04.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jan Kocoł.
Telefon: 12 266-39-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/02 z dnia 31.03.2017 roku.

Zakup komputera i drukarki dla Administracji - wg załącznika 1,
do zamówienia ZSŁ / 2017 / 018 z dn. 21.03.2017

Termin składania ofert: do dnia 5.04.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jan Kocoł.
Telefon: 12 266-39-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie Rady Rodziców nr 2017/01 z dnia 24.01.2017 roku.

Zakup 4 szt. klimatyzatorów do pracowni - do zamówienia RR/2017/002 z dn. 24-01-2017 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 27.01.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange.
Telefon: 12 266-39-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2017/01 z dnia 24.01.2017 roku.

Zakup sprzętu do Siłowni - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 26.01.2017 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jacek Orczyk.
Telefon: 12 266-39-57.

Załącznik 1


   Rok 2016   


Ogłoszenie nr 2016/16 z dnia 15.12.2016 roku.

do zamówienia nr 2016/097 - komputery polisingowe - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 20.12.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange.
Telefon: 12 266-39-52.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/15 z dnia 6.12.2016 roku.

do zamówienia nr 2016/092 - doposażenie w sprzęt dydaktyczny Studia telewizyjnego - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 9.12.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Zygmunt Parzelka
Telefon: 606–424-524.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/14 z dnia 9.11.2016 roku.

do zamówienia nr 2016/079 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 15.11.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Wojciech Sośnicki
Telefon: 12 269–15–57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/13 z dnia 6.07.2016 roku.

do zamówienia nr 2016/051 - Zakup sprzętu do pracowni - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 8.07.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Janusz Kocoł
Telefon: 12 269–15–57.

Załącznik 1

Wyjaśnienia:

Rozgałęźnik elektryczny (poz. nr 10)


Ogłoszenie nr 85965-2016 z dnia 14.06.2016 roku. 

Remont parkingu w Zespole Szkół Łączności w Krakowie

Zamieszczone na stronie  BIP ZSŁ

 


Ogłoszenie nr 2016/12 z dnia 6.06.2016 roku.

do zamówienia nr 2016/033 - Doposażenie 3 pracowni do realizacji podstawy programowej - kwalifikacja E.06 - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 9.06.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange
Telefon: 12 269–15–57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/11 z dnia 6.06.2016 roku.

do Zlecenia nr 2016/032 z dnia 16.05.16 - Wymiana sprzętu komputerowego w pracowni aplikacji serwerowych - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 9.06.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Dariusz Stefańczyk
Telefon: 12 269–15–57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/10 z dnia 6.06.2016 roku.

do zamówienia 2016/031 - Modernizacja i uzupełnienie wyposażenia pracowni Apple - wg załącznika 1.

Termin składania ofert : do dnia 9.06.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Janusz Kocoł
Telefon: 12 269–15–57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/09 z dnia 19.05.2016 roku.

Malowanie 9 pokojów w budynku internatu - zakres prac i termin realizacji wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 23.05.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Kierownik internatu - Pani Agata Szpyt
Telefon: 12 266–29–27.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/08 z dnia 22.04.2016 roku.

Materiały eksploatacyjne do egzaminu - wg załącznika 1.

Termin składania ofert: do dnia 27.04.2016r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Artur Wardas
Telefon: 12 269–15–57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/07 z dnia 22.04.2016 roku.

Notebook do pracowni języka polskiego - wg załącznika 1

Termin składania ofert : do dnia 27.04.2016r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Artur Wardas
Telefon : 12 269–15-57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/06 z dnia 20.04.2016 roku.

Malowanie 15 pokojów w budynku Internatu - zakres prac wg załącznika 1

Termin składania ofert: do dnia 22.04.2016r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Kierownik Internatu – Pani Agata Szpyt
Telefon: 12 266-29-27.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/05 z dnia 09.03.2016 roku.

Zakup jednostki centralnej 1 szt. – zał. nr 1 – wykaz elementów.
Termin składania ofert: do dnia 11.03.2016r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jan Kocoł.
Telefon : 12 269 – 15 – 57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/04 z dnia 22.02.2016 roku.

Zakup komputerów (2 szt.),  wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.
Termin składania ofert : do dnia 26.02.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange
Telefon : 12 269–15–57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/03 z dnia 03.02.2016 roku.

Zakup komputerów do pracowni – Apple Mac,  wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.
Termin składania ofert : do dnia 05.02.2016 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Janusz Kocol
Telefon : 12 269–15–57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/02 z dnia 02.02.2016 roku.

Zakup Serwera – 1 szt. wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.
Termin składania ofert : do dnia 05.02.2016r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Wojciech Sośnicki
Telefon : 12 269 – 15 – 57.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2016/01 z dnia 02.02.2016 roku.

Zakup komputera – 1 szt. wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.
Termin składania ofert : do dnia 05.02.2016r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Paweł Kucharczyk
Telefon: 12 269 – 15 – 57.

Załącznik 1


   Rok 2015   


Ogłoszenie nr 9 z dnia 22.12.2015 roku.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pilnego remontu łazienki w budynku Internatu, termin wykonania do dnia 29.12.2015 roku.
Termin składania ofert: do dnia 23.12.2015 r do godz. 10:00.
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Adamczyk
Telefon : (12) 269–15–57 w 62.


Ogłoszenie nr 8 z dnia 11.12.2015 roku (do zamówienia nr 2015/100).

Wyposażenie pracowni w serwery. wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Zbigniew Noszka.
Telefon : 12 269–15-57.

Załącznik nr 1


Ogłoszenie nr 7 z dnia 17.09.2015 roku.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu: MODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W KRAKOWIE w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, projekt: Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie, MRPO.01.01.02-12-080/14 Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Termin składania ofert : do dnia 02.10.2015 r.
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Adamczyk
Telefon : (12) 269–15–57 w 62.

Załacznik 1

Zapytanie ofertowe OST

Kosztorys

WYNIK POSTĘPOWANIA


Ogłoszenie nr 6 z dnia 04.09.2015 roku.

wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert : do dnia 09.09.2015r.
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Paweł Kucharczyk
Telefon : 12 269 – 15 – 57.

Załacznik 1


Ogłoszenie nr 5 z dnia 03.09.2015 roku (do zamówienia nr 2015/054)

Wyposażenie pracowni teleinformatycznej – Sala 106 wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert : do dnia 07.09.15 r.
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Adamczyk.
Telefon : 12 269 – 15 – 57 wew. 62

Załacznik 1


Ogłoszenie nr 214676 - 2015 z dnia 20-08-2015 roku. 

Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie cz. II

Zamieszczone na stronie  BIP ZSŁ

 


Ogłoszenie nr ZSŁ/PZP/01/2015 z dnia 07.08.2015 roku.

Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zamieszczone na stronie  BIP ZSŁ

 


Ogłoszenie nr 04 z dnia 12.06.2015 roku (do zamówienia nr 2015/042).

Wyposażenie pracowni – Kwalifikacja E20 wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 17.06.2015

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange

Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 03 z dnia 12.06.2015 roku (do zamówienia nr 2015/041).

Wyposażenie pracowni – Kwalifikacja E13, E16 wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 17.06.2015

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jan Kocoł lub Artur Wardas

Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 02 z dnia 12.06.2015 roku (do zamówienia nr 2015/049).

Wyposażenie pracowni – Kwalifikacja E12 wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 17.06.2015

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Płachta

Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 01 z dnia 12.06.2015 roku (do zamówienia nr 2015/039).

Wyposażenie pracowni – Kwalifikacja E14 wg. zał. nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 17.06.2015

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Maciej Mendela

Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

 


   Rok 2014   


Ogłoszenie nr 57 z dnia 19.12.2014 roku (do zamówienia nr 127).

Uzupełnienie wyposażenia pokoi w Internacie (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 22.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Agata Szpyt

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 56 z dnia 19.12.2014 roku (do zamówienia nr 124).

Uzupełnienie wyposażenia pracowni iformatycznej (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 22.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Maciej Mendela

Telefon: 12 269-15-57

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 55 z dnia 17.12.2014 roku (do zamówienia nr 121).

Uzupełnienie wyposażenia pracowni (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 18.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Michał Okrajni

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 54 z dnia 16.12.2014 roku (do zamówienia nr 120).

Uzupełnienie wyposażenia pracowni (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 18.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Michał Okrajni

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 53 z dnia 15.12.2014 roku (do zamówienia nr 106).

Wyposażenie pracowni W06 (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 17.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Piotr Kędra

Telefon: 12 266-29-27

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 52 z dnia 15.12.2014 roku (do zamówienia nr 114).

Wyposażenie pracowni W06 (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 17.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Pudełko

Telefon: 12 266-29-27

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 51 z dnia 11.12.2014 roku (do zamówienia nr 118).

Wyposażenie pokoi w Internacie (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 15.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Agata Szpyt

Telefon: 12 266-29-27

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 50 z dnia 10.12.2014 roku (do zamówienia nr 117).

Wyposażenie pracowni Szkoły (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Janusz Kocoł

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 49 z dnia 10.12.2014 roku (do zamówienia nr 116).

Wyposażenie pracowni Szkoły (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Artur Wardas

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 48 z dnia 10.12.2014 roku (do zamówienia nr 115).

Wyposażenie pracowni Szkoły (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Michał Okrajni

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 42 z dnia 10.12.2014 roku (do zamówienia nr 107).

Uzupełnienie wyposażenia pracownia W1, W2, 505. Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E20) (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2014

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 41 z dnia 1.12.2014 roku

Remont łazienki męskiej w budynku internatu (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Agata Szpyt

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 40 z dnia 24.11.2014 roku (do zamówienia nr 91).

Wyposażenie pracowni - Biblioteka (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Marta Stefańczyk

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 39 z dnia 24.11.2014 roku (do zamówienia nr 105).

Wyposażenie stanowisk - kwalifikacja E.12 (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Maciej Aleksandrowicz

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 38 z dnia 17.11.2014 roku (do zamówienia nr 103).

Wyposażenie stanowisk sali komputerowej 512i (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan wacław Świdrak

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 37 z dnia 17.11.2014 roku (do zamówienia nr 102).

Wyposażenie systemu monitorowania. (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Franciszek Rożek

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 36 z dnia 17.11.2014 roku (do zamówienia nr 101).

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych E6 (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Rafał Stabrawa

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 35 z dnia 17.11.2014 roku (do zamówienia nr 100).

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych E6 (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 34 z dnia 10.11.2014 roku (do zamówienia nr 97).

Wyposażenie stanowisk w pracowni informatycznej 512i (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Wacław Świdrak

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 33.

Remont łazienki męskiej w budynku Internatu (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pani Agata Szpyt

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 32 z dnia 7.11.2014 roku (do zamówienia nr 95).

Wyposażenie stanowisk (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jan Kocoł

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 31 z dnia 4.11.2014 roku (do zamówienia nr 94).

Wyposażenie stanowisk (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Piotr Faron

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 30 z dnia 4.11.2014 roku (do zamówienia nr 92).

Wyposażenie stanowisk (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Maciej Aleksandrowicz

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 29 z dnia 4.11.2014 roku (do zamówienia nr 89).

Wyposażenie stanowisk (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Aleksandrer Warmus

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 28 z dnia 31.10.2014 roku (do zamówienia nr 93).

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych  (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Artur Wardas

Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 27 z dnia 17.10.2014 roku (do zamówienia nr 87).

Doposażenie systemu monitorującego w kamery  (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Adamczyk Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 26 z dnia 3.10.2014 roku.

Wykonywanie i konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych - E6 (wg załącznika nr 1)

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Rafał Stabrawa Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

 


Ogłoszenie nr 25 z dnia 3.10.2014 roku.

Uzupełnienie wyposażenia pracowni elektronicznej wg załącznika nr 1

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Marek Lange Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 24 z dnia 22.09.2014 roku.

Wyposażenie stanowisk w pracowni informatycznej wg załącznika nr 1

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Janusz Kocoł Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 23 z dnia 8.09.2014 roku.

Prace remontowe - Łazienka damska - wg załącznika nr 1

Termin składania ofert: trzy dni od daty publikacji ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Adamczyk. Telefon: 12 269-06-15

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 22 z dnia 8.09.2014 roku.

Wyposażenie stanowisk w pracowni nr 508i wg załącznika nr 1

Termin składania ofert: do trzech dni od ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Michał Okrajni Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 21 z dnia 3.09.2014 roku.

Prace remontowe - Łazienka damska - wg załącznika nr 1

Termin składania ofert: trzy dni od daty publikacji ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Adamczyk. Telefon: 12 269-06-15

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 20 z dnia 20.08.2014 roku

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Łączności w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków zaprasza do składania ofert na sprzedaż 45 sztuk tabletów (urządzenie wzorcowe Lenovo IdeaTab A7-50 59‐410282 A3500L) - szczegóły zamówienia w załączniku.

Termin składania ofert: do dnia 25.08.2014 do godz 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków.


Ogłoszenie nr 19 z dnia 17.07.2014 roku.

Uzupełnienie wyposażenia – pracownia informatyczna - wg załącznika nr 1

Termin składania ofert: do dnia 22.07.2014 godz.: 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Wacław Świdrak. Telefon: 607-525-561

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 18 z dnia 17.07.2014 roku.

Wyposażenie pracowni informatycznej - wg załącznika nr 1

Termin składania ofert: do dnia 21.07.2014 godz.: 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Bogusław Klimek. Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 17 z dnia 17.07.2014 roku.

Komputery stacjonarne wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 21.07.2014 godz. : 12:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Wojciech Sośnicki. Telefon: 12 269-15-37.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 16 z dnia 16.07.2014 roku.

Uzupełnienie wyposażeniastanowisk egzaminacyjnych Kwalifikacja E.13 wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 18.07.2014 godz. : 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Artur Wardas. Telefon: 503-94-61-15.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 15 z dnia 16.07.2014 roku.

Komputery stacjonarne wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 18.07.2014 godz. : 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Wojciech Sośnicki. Telefon: 12 269-15-37.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 14 z dnia 16.07.2014 roku.

Wyposażenie pracowni elektronicznej - E.6 wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 18.07.2014 godz. : 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Wojciech Sośnicki. Telefon: 12 269-15-37.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 13 z dnia 15.07.2014 roku.

Wyposażenie pracowni informatycznej wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 18.07.2014 godz. : 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Robert Jakubiński. Telefon: 12 269-15-37.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 12 z dnia 14.07.2014 roku.

Wyposażenie pracowni informatycznej wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 16.07.2014 godz. : 15:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Dariusz Stefańczyk. Telefon: 12 269-15-37.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr. 11 z dnia 11.07.2014 roku

Uzupełnienie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych Kwalifikacja E.13 wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 15.07.2014 godz. : 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Jan Kocoł. Telefon: 604-21-22-74

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 8 z dnia 4.07.2014 roku

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Łączności w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków zaprasza do składania ofert na sprzedaż 45 sztuk tabletów (urządzenie wzorcowe Overmax Quattor10+) - szczegóły zamówienia w załączniku.

Termin składania ofert: do dnia 10.07.2014 do godz 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.


Ogłoszenie nr 7 z dnia 3.07.2014 roku

Malowanie pracowni informatycznej w budynku internatu

Termin składania ofert: trzy dni od daty publikacji ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ  –  Pan Andrzej Adamczyk.  Telefon : 12 269-15-37

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 6 z dnia 2.07.2014 roku

Wyposażenie pracowni informatycznej (do zamówienia nr 54)

Termin składania ofert: do dnia 4.07.2014 do godz 13:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ  –  Pan Bogusław Klimek. Telefon: 12 269-15-37

Załącznik 1

Zamówienie zostało unieważnione.


Ogłoszenie nr 5 z dnia 13.06.2014 roku

Realizacja projektu Chmura Edukacyjna

Termin składania ofert: trzy dni od daty publikacji ogłoszenia.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ  –  Pan Kier. Andrzej Adamczyk, Pan Piotr Faron.  Telefon : 12 269-15-37

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 3 z dnia 26.05.2014 roku (do zamówienia nr 46).

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych Kwalifikacja E.12 wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert:   do dnia 27.05.2014 godz. : 15:00.

Miejsce składania ofert:   Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ  –  Pan Andrzej Płachta.  Telefon : 12 269-15-37 wew. 51.

Załącznik 1


Ogłoszenie nr 2 z dnia 19.05.2014 roku (do zamówienia nr 47).

Dysk 3 TB do rejestratora monitoringu TV wg załącznika nr 1.

Termin składania ofert: do dnia 23.05.2014 godz. 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków lub sekretariat@tl.krakow.pl w wersji elektronicznej.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Franciszek Rożek.   Telefon : 12 269-15-37.

Załacznik 1


Ogłoszenie nr 1 z dnia 15.05.2014 roku (do zamówienia nr 46).

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych Kwalifikacja E.12 wg. zał.nr 1 – wykaz elementów.

Termin składania ofert: do dnia 21.05.2014 godz. : 14:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków.

Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Pan Andrzej Płachta. Telefon: 12 269-15-37 wew. 51.

Załącznik 1