Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Instrukcja dla łączników Szkoły z klasą

1. Zapoznać klasę z ideą akcji i jej 6 głównymi zasadami. (plakat "Szkoły z klasą").

2. Poinformować, realizacji których zadań podjęła się nasza szkoła. (plakat z omówionymi zasadami) - obydwa plakaty można na lekcję wychowawczą wypożyczyć z tablicy przed biblioteką.

3. Zrelacjonować jakie działania podjęły poszczególne zespoły zadaniowe (plakat zespołu 4C - na temat akcji charytatywnych przeprowadzanych na terenie szkoły wystawiony na I piętrze, plakat Klubu Krwiodawstwa wystawiony w hollu na parterze; gablota zespołu 5B - dotycząca osiągnięć i sukcesów naszych uczniów I piętro- (przeszklona gablota pod nazwą Nasze Mocne Strony); omówić zasady tworzenia i wykorzystania bazy danych o nazwie "Nasze mocne strony - uzdolnienia i zainteresowania uczniów ZSŁ" baza znajduje się w centrum multimedialnym , za czytelnią).

4. Zebrać informacje i pomysły klasy na włączenie się do podjętych przez szkołę działań.

5. Ustalić w jaki sposób klasa będzie uczestniczyła w planowanych zadaniach: Festiwalu "Więcej kultury" czyli w Przeglądzie Małych Form Sztuki oraz "Festiwalu Nauki" czyli MSTI połączone z prezentacjami projektów uczniowskich opracowanych pod hasłem przewodnim: komunikacja międzyludzka.

6. Poprosić przewodniczącego klasy o napisanie sprawozdania z działalności i sukcesów klasy w roku ubiegłym i bieżącym (uczestniczenie w konkursach, olimpiadach, przeglądach teatralnych, pracy charytatywnej i in.).

7. Proszę o przekazanie wszystkich materiałów koordynatorowi akcji: p. Marcie Stefańczyk (nauczyciel bibliotekarz).