Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Szkoła z Klasą

Zakończyła się II edycja akcji "Szkoła z klasą". Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów naszej szkoły zdobyliśmy certyfikat i możemy posługiwać się tytułem "Szkoła z klasą"

Co z tego wynika? Możemy mieć satysfakcję, że udało nam się przeprowadzić większość zamierzonych działań, zmieściliśmy się zarówno w sztywnych ramach formularzy jak i w wyznaczonych przez organizatorów terminach. Możemy się pochwalić umiejętnością współpracy i twórczymi pomysłami.

Szczególnie został doceniony nasz pomysł na zorganizowanie Festiwalu Nauki (to zadanie zostało wyróżnione przez organizatorów jako wyjątkowo ciekawie przedstawione) i dlatego zamierzamy kontynuować jego realizację również w tym roku szkolnym. Przetarliśmy pewien szlak, mamy gotowe pomysły, scenariusze lekcji, wiemy które strony szkoły są mocniejsze, a nad którymi przyjdzie nam jeszcze popracować.

Jako Szkoła z klasą mamy również szansę na dofinansowanie projektów zajęć pozalekcyjnych. Jeżeli złożony przez naszą szkołę projekt zostanie przyjęty przez organizatorów tzw. "Małych grantów", to będziemy mogli zrealizować co najmniej 25 godzin zajęć dodatkowych, a w przyszłości możemy otrzymać 5000 zł na kontynuację projektu. Ale nie chodzi przecież tylko o wymiar materialny. Noblesse oblige czyli tytuł zobowiązuje, mamy nadzieję, że wszyscy: nauczyciele, uczniowie i rodzice dołożą starań, by nie stracił swojej wartości.

Organizatorzy

"Szkoła z klasą" to akcja społeczna zainicjowana przez Gazetę Wyborczą, wspiera ją Centrum Edukacji Obywatelskiej, portal Gazeta.pl., honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
Program finansuje Agora S.A. wydawca m.in. "Gazety Wyborczej". Celem akcji jest propagowanie i wspieranie nowoczesnych metod edukacyjnych, podniesienie jakości pracy, kultury wychowawczej oraz ożywianie współpracy szkół ze środowiskiem lokalnym.

  • Organizator akcji: v-ce dyr. mgr Barbara Ciborowska
  • Koordynator akcji: mgr Marta Stefańczyk
  • Koordynator ze strony uczniów: Waldemar Starowicz

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

 

 

 

(Projekty ikon: Łukasz Michalak z kl. 2LZB)