Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


REKRUTACJA

 

Kliknij TU >>  Rekrutacja  << Kliknij TU


REKRUTACJA
telefony: 12 428 70 80
              796 517 769
e-mail:  rekrutacja@tl.krakow.pl
            pedagog@tl.krakow.pl


https://view.genial.ly/5ebab5440be9a20d68190fce/horizontal-infographic-review-zsl-krakow

https://view.genial.ly/5ebab5440be9a20d68190fce/horizontal-infographic-review-zsl-krakow

https://view.genial.ly/5ebab5440be9a20d68190fce/horizontal-infographic-review-zsl-krakow

https://view.genial.ly/5ebab5440be9a20d68190fce/horizontal-infographic-review-zsl-krakow

https://view.genial.ly/5ebab5440be9a20d68190fce/horizontal-infographic-review-zsl-krakow

Drogi Drogi Ósmoklasisto!
Wiek XXI to czas szybkiego rozwoju zaawansowanych technologii. Elektronika i informatyka zdominowały prawie wszystkie dziedziny życia. Współczesność wyposażyła Cię w nowe narzędzia, które powinieneś dobrze poznać i nauczyć się nimi perfekcyjnie posługiwać, by móc na co dzień wykorzystać ich praktycznie nieskończone możliwości.

Technologia wchodzi w nowy etap: układy elektroniczne przyjmą rozmiary nanometrów, krzem ustąpi nowym rozwiązaniom opartym na molekularnych związkach węgla. Będzie to era bioelektroniki i cybernetyki. Twoja era!


Od Ciebie zależy, czy zostaniesz wyłącznie biernym konsumentem nowej rzeczywistości, czy będziesz ją świadomie współtworzył, np. wiążąc swoją zawodową karierę właśnie z elektroniką – dominującą i interdyscyplinarną dziedziną wiedzy.

Uczniowie ZSŁ najczęściej wybierają aktywność. Obecnie 90% absolwentów ZSŁ studiuje w wyższych uczelniach – najczęściej są to: AGH, UJ, PK. Absolwenci naszej szkoły pracują w wielu renomowanych firmach w Polsce i za granicą, nierzadko również zakładają własne.

Zapoznaj się z naszą ofertą – podejmij właściwą decyzję!

zobacz nasze pracownie

i warsztaty

Lekcje telekomunikacji dla uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych.

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do udziału we wspólnych zajęciach praktycznych z uczniami klas telekomunikacyjnych Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. Celem tej inicjatywy jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych z ciekawymi i przyszłościowymi zagadnieniami, których uczą się uczniowie klas 2, 3 i 4 na kierunku technik telekomunikacji w trakcie rzeczywistych, obowiązkowych dla nich, lekcji.
1.    Chęć udziału w zajęciach należy zgłaszać na 2 tygodnie przed zajęciami za pośrednictwem poczty e-mail, na adres:lekcje@tl.krakow.pl podając: dzień, klasę i godzinę rozpoczęcia zajęć. Potwierdzenie przyjęcia na zajęcia zostanie wysłane tą samą drogą najpóźniej do niedzieli poprzedzającej tydzień w którym realizowane będą lekcje.
2.    Z przyczyn niezależnych (np. choroba nauczyciela, zmiana harmonogramu zajęć, itp.) zajęcia mogą zostać odwołane, dlatego prosimy o sprawdzenie poczty przed zajęciami. Rozkład zajęć (lekcje w których mogą uczestniczyć uczniowie są podane na stronie http://e.tl.krakow.pl/~mrzeszut/w zakładce Lekcje telekomunikacji. Rozkład zajęć.)
3.    O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Brak pliku z rozkładem zajęć pod powyższym adresem jest równoznaczny z czasowym zawieszeniem tej inicjatywy.
4.    W zajęciach mogą uczestniczyć grupy 6 osobowe (maksymalnie).
5.    Uczniowie zgłaszają się na zajęcia razem z opiekunem w holu głównym szkoły na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
6.    Nauczyciele szkoły macierzystej uczniów lub rodzice uczniów odpowiedzialni są za opiekę nad uczniami w drodze do Zespołu Szkół Łączności oraz w drodze powrotnej.  
7.    Uczniowie winni się zapoznać z regulaminem pracowni i przestrzegać go podczas zajęć. Regulamin jest dostępny na stronie  http://e.tl.krakow.pl/~mrzeszut w zakładce Regulaminy oceniania/Pracownie i laboratoria lub bezpośrednio: http://e.tl.krakow.pl/~mrzeszut/id-21/index.html.
8.    Zespół Szkół Łączności nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia losowe powstałe podczas zajęć.

Do zobaczenia we wrześniu!