Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Aktualność

18-06-2021 Sejm Dzieci i Młodzieży 2021

   Kancelaria Sejmu i Ministerstwo Edukacji i Nauki były organizatorami ogólnopolskiego konkursu, pt. "Śladami Kardynała Wyszyńskiego - w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia".

Maciej Matuszczyk i Adam Cichoń z klasy 1Ic zdobyli tytuł laureata i mandat posła na Sejm Dzieci i Młodzieży w dniu 01.06.2021r. za przygotowanie prezentacji multimedialnej zgodnej z tematem konkursu. Ponadto Dariusz Rozmus i Michał Walczyk z klasy 2E1 przygotowali film dokumentalny, poświęcony działalności społeczno-religijnej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oni również zdobyli tytuł laureata i mandat posła na Sejm Dzieci i Młodzieży w dniu 01.06.2021r. Z powodu pandemii COVID-19 obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży nie odbyły się.

Opiekunem merytorycznym uczniów był dr Piotr Skałuba.

LINK DO NAGRODZONEGO FILMU