Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Aktualność

17-06-2021 XVI Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego Maciej Matuszczyk 1Ic

W XVI Przeglądzie Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego trzech uczniów ZSŁ zostało laureatami.

Tematem konkursu była: "Bitwa Warszawska 1920 roku i jej bohaterowie".

W kategorii fotograficznej I miejsce zdobył Emil Siatka z klasy 2I1,

III miejsce Dariusz Rozmus z klasy 2E1.


W kategorii literackiej (esej historyczny):

III miejsce zdobył Bartosz Jasiński z klasy 2EB.

Pozostałe dyplomy opublikowano na FB ZSŁ


Organizatorem konkursu były:Małopolskie Centrum Edukacji, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Młodzieży im. dr. H Jordana. Patronatem honorowym konkurs objęli: Małopolski Kurator Oświaty - Barbara Nowak oraz Marszałek Województwa Małopolskiego -  Witold Kozłowski.

Opiekunem merytorycznym uczniów był dr Piotr Skałuba.