Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Osiągnięcia

Kategorie:
Olimpiady
Konkursy
Zawody
Turnieje
Nagrody
Sport
Inne
Wszystkie

Osiągnięć w kategorii Olimpiady: 142

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – 25-04-2014

Komisja Eliminacji Okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, dnia 23 kwietnia 2014r., po długiej dyskusji ustaliła, co nastepuje:

a) uznać wszytskie prace, w każdej kategorii za równorzędne, co wyklucza wskazywanie zajętych miejsc w eliminacjach okręgowych i zgłosić wszytkie prace, w liczbie 24, do eliminacji ogólnopolskich;

b) przyznać wszytkim autorom zgłoszonych prac (45 osób) dyplom LAUREAT OKRĘGOWY OLIMPIADY.

Zespół Szkół Łączności zglosił do eliminacji okręgowych 8 prac w 3 kategoriach:

W kategorii  R – pomysł techniczny:
1  -  „Robot RZKiB – robot z kamerką i Bluetooth”- autorzy: Grzegorz Węgrzyn, Mikołaj Markiewicz
2  -  „Kompletny system przywoławczy (przyzywowy)” - autorzy: Paweł Pudo, Dominik Kucharski
W kategorii  U – usprawnienie softwarowo-techniczne:
1  -   „CloudCap”- autor: Krzysztof Wende
2  -   „Nadawanie oraz odbieranie kodu Morse’a za pomocą mikrokomputera Raspbarry Pi” autorzy: Rafał Rogala, Hubert Drogosz
W kategorii  P – pomoc dydaktyczna:
1  -   „My BOX”- autor: Szymon Grabowski
2  -   „Twigit” - autorzy: Paweł Brewczyński, Hubert Drogosz
3  -   „Aplikacja do nauki szyfrowania i podstaw kryptografii – Cryptex” - autorzy: Marek Lewiński, Grzegorz Jasiński, Grzegorz Wiśniewski
        „Modernizacja samochodu testowego z napędem elektrycznym” - autorzy: Łukasz Piwowarski, Szymon Nowakowski.

GRATULUJEMY!

Olimpiada Franciszkańska – 04-04-2014

W finale VIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie w kategorii szkoły ponadgimnazjalne Marlena Homel z kl 2 IC zajęła III miejsce w Polsce i uzyskała tytuł laureata.

Więcej informacji na stronie:http://olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl/

XXXVII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – 31-03-2014

XXXVII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (Lublin, 27, 28 marca 2014r. ). Uczniowie Technikum Łącznosci nr 14 uzyskali doskonałe wyniki:
1 miejsce i laureat w kategorii elektronika: Marcin Śladowski, kl.4Ea
1 miejsce i laureat w kategorii elektryka: Dominik Górni kl. 3Ea 
1 miejsce i laureat w kategorii elektronika medyczna: Robert Łabuz kl. 3Eb 
2 miejsce i laureat w kategorii elektronika medyczna: Grzegorz Węgrzyn kl. 3Ea 
7 miejsce i finalista w kategorii teleinformatyka: Patryk Jarosz kl. 3Ti

 

Opiekunem uczniów jest p. Andrzej Łanuszka     Gratulujemy!

Olimpiada "O diamentowy Indeks AGH" – 06-03-2014

Wyniki II etapu VII Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" ( przedmiot: matematyka )  
w roku akademickim 2013/2014

     Do zawodów centralnych ( III etap) zakwalifikowane zostały te osoby, które uzyskały co najmniej 70 punktów na 100 możliwych do uzyskania.
W finale 30 marca  2014 weźmie udział 3 uczniów naszej szkoły:Wyniki II_etapu olimpady

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – 24-02-2014

 

Wyniki zawodów II stopnia XVI edycji Euroelektry zorganizowanych w 11 okręgach, dnia 11 stycznia 2014 r.
W gronie 34 zawodników zakwalifikowanych do udziału w zawodach centralnych jest 2 uczniów Technikum Łączności nr 14: Dominik Górni w grupie elektrycznej i Marcin Śladowski - w elektronicznej. Gratulując sukcesu obu uczniom, życzymy im powodzenia podczas zawodów finałowych.

Wyniki zawodów II stopnia XVI edycji Euroelektry zorganizowanych w 11 okręgach, dnia 11 stycznia 2014 r.W gronie 34 zawodników zakwalifikowanych do udziału w zawodach centralnych jest 2 uczniów Technikum Łączności nr 14:

  • Dominik Górni w grupie elektrycznej,
  • Marcin Śladowski w grupie elektronicznej.

Gratulując sukcesu obu uczniom, życzymy im powodzenia podczas zawodów finałowych.

Olimpiada O DIAMENTOWY INDEKS – 26-01-2014

Wyniki I etapu 
VII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH ( przedmiot: matematyka ) w roku akademickim 2013/2014

Do zawodów okręgowych, które odbędą się  2 lutego 2014 zakwalifikowało się 6 uczniów naszej szkoły - lista uczniów

GRATULUJEMY!

Olimpiada Informatyczna – 23-01-2014

Otrzymaliśmy informację, że na podstawie nadesłanych rozwiązań zawodów I stopnia i decyzji
Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej, uczniowie:

Samuel Tomczyk z kl. 3Id 

i Kasper Sapała z kl. 1IA

zostali zakwalifikowani do zawodów II stopnia XXI Olimpiady Informatycznej.
Gratulujemy!

Olimpiada Języka Angielskiego – 20-12-2013

Serdecznie gratulujemy uczniowi klasy 2ic Mateuszowi Górzyńskiemu zakwalifikowania się etapu okręgowego Olimpiady Języka Angielskiego. Życzymy kolejnych sukcesów.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" – 18-12-2013

Wyniki I etapu XVI edycji OWEiE Euroelektra, przeprowadzonego w naszej szkole w dniu 7 listopada 2013 r.
Do II etapu zakwalifikowało się 19 uczniów Technikum Łączności nr 14.

  • w grupie elektrycznej: Łukasz Zięba, Dominik Górni
  • w grupie elektronicznej: Tomasz Święchowicz, Marcin Śladowski, Krzysztof Dura, Filip Oleszek, Kacper Milejski, Robert Łabuz, Wojciech Krakowiak, Łukasz Czekaj, Grzegorz Węgrzyn, Michał Rogóż, Adam Lebiedź, Dawid Włodarczyk
  • w grupie teleinformatycznej: Patryk Jarosz, Michał Okrzesik, Łukasz Putz, Jan Sobczak, Bartosz Zielnik.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – 03-12-2013

Zawody I stopnia (szkolne) XXVII OWE odbyły się 6 listopada 2013 r.

Do zawodów II stopnia (okręgowych) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował się:


  Artur Żółkoś z klasy 4IB
   

Strony: 15
[←cofnij]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[dalej→]