Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Wyniki egzaminu maturalnego oraz zawodowego

Wyniki końcowe egzaminu maturalnego 2016/2017

Egzamin dojrzałości w technikum łączności nr 14 zdało:

98,9%, po sesji poprawkowej w sierpniu 100%

(Zdawalność w Polsce 78,5%, technika 67,9% )

Wyniki  egzaminu zawodowego 2016/2017

Egzamin zdało:

100% (w Polsce 78 %) zdających w kwalifikacji E.12

99% (w Polsce 88%) zdających w kwalifikacji E.06

96,5% (w Polsce 76%) zdających kwalifikację E.13

58% (w Polsce 41%) zdających w kwalifikacji E.9


Wyniki końcowe egzaminu maturalnego 2015/2016

Egzamin dojrzałości w technikum łączności nr 14 zdało:

99,1 % absolwentów, po sejsji poprawkowej w sierpniu 100%

(Zdawalność w Polsce 79,5 %)

 

Wyniki  egzaminu zawodowego 2015/2016

Egzamin zdało:

100% zdających w kwalifikacji E.06
 97% zdających kwalifikację E.13 z klas informatycznych
 91% zdających kwalifikację E.13 z klas teleinformatycznych
 99% zdających w kwalifikacji E.12