Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Dokumenty

STATUT ZSŁ (nowelizacja - 30 listopada 2017r.)

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018: TECHNIKUM, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 2017/2018

Karta Praw i Obowiązków Uczniów ZSŁ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZAŁĄCZNIKI DO SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

PLAN PRACY ZSŁ 2017/2018
TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

DYŻURY KIEROWNICTWA ZSŁ 2017/2018

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 2017/2018

PODZIAŁ GODZIN, WYKAZ NAUCZYCIELI I PRZEDMIOTÓW ZNAJDUJE SIĘ W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM mobiReg https://mobireg.pl/zsl-krakow/

W PRZYPADKU PROBLEMU Z LOGOWANIEM (HASŁEM) PROSZĘ KONTAKTOWAC SIĘ Z WYCHOWAWCĄ KLASY.

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

TREŚĆ REGULAMINU z dnia 01.06.2015

ANEKS DO REGULAMINU  z dnia 17.06.2015.pdf