Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

24-02-2016 Koło naukowe ABB dyr. Renata Gołąb

Firma ABB proponuje uczniom klas trzecich i czwartych udział w Kole Naukowym Systemów Wbudowanych. Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z panią dyrektor Renatą Gołąb.

 1. Koło Systemów Wbudowanych zostało stworzone w celu dostarczenia praktycznej wiedzy uczniom szkół technicznych. Uczniowie pragnący zdobyć nowe umiejętności lub pogłębić swoje zainteresowania z zakresu systemów wbudowanych znajdą tutaj kompleksową i praktyczną widzę umożliwiającą budowę i programowanie współdzielczych systemów mikroprocesorowych.

 2. Koło Systemów Wbudowanych będzie prowadzone w formie kursu/szkolenia. Kurs będzie odbywał się raz w tygodniu na terenie szkoły i będzie składał się z 5 spotkań ze specjalistami pracującymi na co dzień w Centrum Badawczym ABB w Krakowie.

 3. Spotkania będą poruszać następujące tematy:

 a. Kurs programowania w języku C

 - Środowisko programistyczne, kompilator, linker

 - Pierwszy program "Hello World"

 - Zmienne i typy

 - Funkcje warunkowe

 - Operatory logiczne

 - Pętle

 - Tablice

 - Funkcje

 - Struktury

 - Wskaźniki

 b. Pierwsze kroki z mikrokontrolerami z rodziny ARM

 - Środowisko programistyczne

 - Kompilator

 - Programator

 - Pierwszy program

 - Ustawienia GPIO

 - Obsługa LED ora przycisku

 - Debouncer

 c. Peryferia i układy komunikacyjne w systemach mikroprocesorowych

 - UART

 - Przerwania

 - Bufory cykliczne

 - Printf, stdio

 - SPI/I2C

 d. Przykładowy projekt na systemie mikroprocesorowym

 e. Praktyczne podejście do projektowania układów elektronicznych dla
systemów mikroprocesorowych

 - Schemat

 - PCB

 - Uruchomienie

4. Planowany termin rozpoczęcia kursu Kwiecień 2016, zajęcia będą się odbywać Zespole Szkół Łączności

Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z panią dyrektor Renatą Gołąb.