Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

03-02-2016 Wymiana polsko-niemiecka p. Joanna Jarochowicz

Polsko- niemiecka wymiana młodzieży pomiędzy
Zespołem Szkół Łączności a Wener von Siemens –Schule
we Frankfurcie nad Menem

Termin: 23.04+ 30.04.2016


Ilość miejsc – 10 -12

Preferowany jest udział młodzieży z klas 1-3  uczęszczającej do technikum o profilu informatycznym, możliwy również udział młodzieży z  klas o profilu elektronicznym, teleinformatycznym oraz telekomunikacyjnym.

Cel wymiany:
- gromadzenie doświadczeń związanych z kształceniem zawodowym;
- języki  niemiecki i  angielski językami komunikacji;
- przebywanie w otoczeniu niemieckojęzycznym podczas pobytu młodzieży polskiej w Niemczech;
- poznawanie nowej kultury, wzajemne przenikanie się kultur.

Program wymiany przewiduje ok. tygodniowy pobyt młodzieży niemieckiej z Frankfurtu nad Menem w Krakowie w terminie 23-30.04.2016. W ramach programu przeprowadzone będą warsztaty z przedmiotów zawodowych (ok.3 godz. dziennie), podczas  których uczniowie w międzynarodowych zespołach realizować będą miniprojekty pod kierunkiem nauczycieli z obu krajów. Efekty pracy  prezentowane będą na szerszym forum w języku niemieckim lub angielskim.
Czas wolny uczniowie obu stron wymiany spędzać będą razem uczestnicząc we wspólnych wycieczkach i biorąc udział w różnych formach kultury.

Rewizyta młodzieży polskiej we Frankfurcie  planowana jest na wrzesień 2016.
We Frankfurcie  zrealizowany zostanie program  o mocno zbliżonym charakterze.

Zakwaterowanie
W tym roku planowane jest zakwaterowanie gości i opiekunów w internacie ZSŁ. Sposób zakwaterowania młodzieży polskiej we Frankfurcie zostanie podany w późniejszym terminie.

Koszt:
Pobyt młodzieży z Frankfurtu refundowany jest w znacznej części przez organizację o nazwie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie. (koszt wyżywienia, zakwaterowania, wycieczek, wyjść do miasta, zwiedzania)
Uczestnicy ze strony polskiej zobowiązani są do pokrycia kosztów biletów tygodniowych MPKł oraz częściowego pokrycia kosztów wyżywienia. Stawki do ustalenia.

Przejazd do Frankfurtu i z powrotem –koszt w zależności od środków transportu, przewidywane 2 opcje:
1. tańsza: autokar linii Kraków- Frankfurt 350 PLN
2. droższa: samolot,  koszt zależy od tego,  jak wcześnie zarezerwowane zostaną bilety lotnicze i wyniesie  ok. 750 zł.


Informacje oraz zapisy u prof. Joanny Jarochowicz
Opiekunowie ze strony polskiej: prof. Paweł Koszałka, Dorota Dusza, Tadeusz Januszek, Piotr Piekarski.