Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

10-01-2016 Egzamin zawodowy dyr. Renata Gołąb

Egzamin Potwierdający Kwalifikacje w Zawodzie.
Zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE dotyczącym materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu zawodowego:
 - na część pisemną egzaminu należy przynieść czarny długopis, można mieć również kalkulator prosty,
 - na część praktyczną należy przynieść czarny długopis, a ponadto w przypadku kwalifikacji E.20 kalkulator z funkcjami   trygonometryczymi i logarytmicznymi.

Zdający zgłaszają się na egzamin 30 minut przed godziną rozpoczęcia z dowodami tożsamości.
Strój galowy obowiązuje podczas części pisemnej z wszystkich kwalifikacji oraz części praktycznej z kwalifikacji E.14 i E.20.
W dniu egzaminu zdający są zwolnieni z zajęć lekcyjnych lub praktyk zawodowych.