Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

26-11-2015 1% podatku

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy przy rozliczaniu podatku, zdecydowali się wesprzeć Zespół Szkół Łączności przekazując 1% na rzecz naszej szkoły. W roku rozliczeniowym 2015 - 128 osób dokonało takiego wyboru - otrzymaliśmy: 8 572,1 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup książek i wyposażenia do biblioteki szkolnej i centrum multimedialnego.