Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

17-11-2015 70-lecie Szkół Łączności M.S.

W sobotę - 14 listopada Zespół Szkół Łączności obchodził 70-lecie istnienia. Dzień jubileuszowy rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana, odprawiona pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Rysia.
Naszą radość z uroczystości zmąciły doniesienia o serii zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w Paryżu. Uroczystość w Centrum Kongresowym ICE rozpoczęła minuta ciszy - łącząca nas symbolicznie z ofiarami tego aktu przemocy i ich rodzinami.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu - pan Dyrektor Antoni Borgosz powitał gości honorowych, licznie przybyłych na uroczystość; między innymi: panią Katarzynę Cięciak - Wiceprezydenta Miasta Krakowa do spraw edukacji i sportu, pana Aleksandra Palczewskiego - Małopolskiego Kuratora Oświaty, a także przedstawicieli władz lokalnych, wyższych uczelni, firm współpracujących z Zespołem Szkół Łączności a także obecnych i emerytowanych nauczycieli; pracowników i również sympatyków naszej szkoły. Galę prowadzili: pani Jaga Wrońska i ks. Andrzej Gołębiowski. 

fot. Kamil Przybyło więcej zdjęć Kamila na FB wydarzenia

    W klimat wspomnień o szkole wprowadził nas znakomity krakowski aktor, absolwent naszej szkoły - Roman Gancarczyk - czytając wiersz napisany na 40 - lecie Szkół Łączności przez pana Mariusza Pawlickiego.

   Dyrektor ZSŁ przygotował na tę okazję przemowę w której zawarł najważniejsze informacje dotyczące naszej szkoły, jej osiągnięć i aspiracji, a także niepowtarzalnej atmosfery, która powoduje, że "człowiek może wyjść z Łączności, ale Łączność z człowieka nigdy". Następnie wystąpili: Pani Katarzyna Cięciak, która odczytała list gratulacyjny skierowany na ręce Pana Dyrektora przez Prezydenta Miasta Krakowa - prof. Jacka Majchrowskiego, oraz Małopolski Kurator Oświaty - Aleksander Palczewski.
Podczas uroczystości głos zabrali absolwenci Zespołu Szkół Łączności - profesorowie Politechniki Warszawskiej, światowej sławy naukowcy: prof. Zbigniew Kulka i prof. Jerzy Krupka, którzy opowiedzieli o swojej drodze zawodowej i sukcesach, których podwaliną była wiedza zdobyta w czasach technikum. Ten uroczysty dzień był okazją do rozdania medali "Za zasługi dla Zespołu Szkół Łączności", otrzymali je przedstawiciele firm i instytucji ściśle współpracujących ze szkołą a także nauczyciele i pracownicy Szkoły (lista osób wyróżnionych). Pan Dyrektor wręczył również podziękowania sponsorom, bez których nie udałoby się zorganizować tego wydarzenia (sponsorzy jubileuszu).
Jubileusz 25 – lecia  pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół Łączności został uczczony przez odczytanie przez autorkę – panią Jagę Wrońską „Antoników” czyli krótkich utworów (na wzór „moskalików” wymyślonych przez Wisławę Szymborską) sławiących cnoty naszego szefa i ostrzegających przed nierozważnym kwestionowaniem jego autorytetu i zalet.
Kto nie uzna, że Dyrektor
To przyjaciel jest młodzieży
Niech przez tydzień za pokutę
Krzyżem przy portierni leży!

    To jeden z „Antoników” gorąco oklaskiwany przez publiczność. Pan Dyrektor otrzymał również od przedstawicieli: grona pedagogicznego, pracowników i rodziców statuetkę sowy – symbolizującą mądrość pedagogiczną i zestaw „krakowski kredens” w nawiązaniu do etymologii słowa kredensować – tj. przewodzić, poprzedzać innych. Do życzeń dołączył się również Jerzy Fedorowicz – aktor, reżyser i senator RP, który w iście widowiskowy sposób obdarował jubilata książką „Lodołamacz Fedor”.
Część artystyczną wypełnił występ chóru "Łącznik" pod batutą pani Jagi Wrońskiej z towarzyszeniem instrumentalnym pana Pawła Koszałki i uczniów naszej szkoły. Odśpiewana została między innymi pieśń: "Łącznościowa Rodzina" i "Hymn Łączności". Nieodłącznym elementem uroczystości jubileuszowych jest spektakl przygotowany przez młodzież naszej szkoły. Tym razem była to adaptacja sztuki "Igraszki z diabłem" przygotowana przez panią Agnieszkę Kozłowską i panią Sylwię Kanię na podstawie sztuki czeskiego prozaika i dramaturga Jana Drdy.
fot. Maciej Chwast więcej zdjęć Maćka na FB wydarzenia

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy goście przeszli do foyer, gdzie czekał już wspaniały tort w kształcie tarczy ZSŁ i lampka szampana. Pan Dyrektor wspólnie z przewodniczącą Rady Rodziców -panią Magdaleną Kusek wznieśli toast za pomyślność i świetlaną przyszłość Łączności. Potem trwały jeszcze rozmowy i wspomnienia, raczono się specjałami przygotowanymi specjalnie na tą okazję.

Od 16.00 można było przenieść się na ul. Monte Cassino 31 i kontynuować spotkania towarzyskie z przyjaciółmi z ławy szkolnej, nauczycielami; poznać obecnych uczniów tej szkoły, którzy z dumą prezentowali pracownie specjalistyczne, warsztaty, studio telewizyjne; wystawy przygotowane w różnych częściach szkoły i kronikę 70 - lecia Szkół Łączności, która została przygotowana specjalnie na tę okazję.  Oczywiście wizyta w szkole bez zaglądnięcia, choćby na chwilę, do bufetu szkolnego nie byłaby ważna. Żurek i barszczyk były tylko pretekstem do wspomnień i opowieści o dalszych kolejach losów absolwentów - tych starszych i tych, którzy całkiem niedawno ukończyli szkołę, ale zdążyli już zatęsknić za nią. Można było również przeglądnąć kroniki szkolne i przypomnieć sobie wydarzenia, wycieczki, obozy harcerskie i studniówki, turnieje szachowe i wyprawy wędkarskie. Absolwenci odwiedzili też internat, który kiedyś był ich drugim domem. Rozmowy i wspomnienia trwały jeszcze długo po oficjalnym zakończeniu dnia otwartego.
Świąteczny dzień dobiegł końca, ale pozostawił wrażenie, że łączy nas coś więcej niż praca, nauka, wypełnianie codziennych obowiązków, że Łączność to my i jej przyszłość zależy od nas.

fot. Dawid Kostrzewa więcej zdjęć Dawida na stronie FB wydarzenia

 

 

 

 

 

 

 

fot. Natalia Supernak więcej zdjęć Natalii na FB wydarzenia