Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

10-11-2015 40. Olimpiada Języka Angielskiego p. Katarzyna Choroszy

Komisja Języków Obcych informuje, że etap szkolny 40. Olimpiady Języka Angielskiego odbędzie się dnia 16 listopada 2015 roku o godzinie 9.00 w INTERNACIE w salach 204, 205 i 218. Informacje na temat przyporządkowania uczniów do poszczególnych sal znajdują się na tablicy ogłoszeń obok gabinetu językowego. Prosimy o punktualne przybycie. Test trwa 60 minut.