Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

26-10-2015 Egzamin próbny dyr. Renata Gołąb

Próbny egzamin z kwalifikacji dla klas czwartych elektronicznych i informatycznych
Informacje na temat przydziału sal dostępne w gablocie na I piętrze.
Egzamin próbny zostanie przeprowadzony 5 listopada 2015. W tym dniu uczniowie nie mają innych zajęć.
Klasy elektroniczne – kwalifikacja E.20
Część praktyczna godz. 14:00 – 17:00
Uczniowie przychodzą nie później niż na 13:40. Należy przynieść dowód tożsamości i czarny długopis można  korzystać z kalkulatora z funkcjami trygonometrycznymi. Obowiązują stroje galowe.

Część pisemna zostanie przeprowadzona na platformie modle podczas zajęć w pracowni elektronicznej 16 listopada 2015r. w klasach 4Ea, 4Eb i 4Ec oraz 20 listopada 2015r. w klasach 4Ed i 4Ee.
Klasy informatyczne – kwalifikacja E.14
Część pisemna godz. 14:00 – 15:15
Część praktyczna godz. 15:30 – 18:00

Uczniowie przychodzą nie później niż na 13:40. Należy przynieść dowód tożsamości i czarny długopis W części pisemnej można  korzystać z kalkulatora prostego.

Klasy teleinformatycze i klasa telekomunikacyjna.
Egzamin próbny dla klas 4K, 4Ta i 4Tb zostanie przeprowadzony podczas zajęć  terminie 16-20 listopada 2015r.