Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

12-09-2015 Sprzątanie Świata p. Danuta Gajek

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015 odbędzie się w Zespole Szkół Łączności 18 września 2015 i będzie przebiegała następująco:

  • sprzątanie  terenu wokół rzeki Wilgi-wybrane klasy pod opieką pani Haliny Flis-Paciorek
  • sprzątanie terenu wokół szkoły - wybrane klasy pod opieką Danuty Gajek oraz wychowawców klas,
  • zbiórka surowców wtórnych: MAKULATURY, ZUŻYTYCH BATERII, NAKRĘTEK OD BUTELEK, PUSZEK ALUMINIOWYCH - dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie.

Organizatorzy: p. Halina Flis-Paciorek, p. Danuta Gajek, p. Barbara Wakszyńska