Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

23-06-2015 Zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Technikum Łączności nr 14 nastąpi w piątek 26 czerwca 2015r.

i przebiegać będzie według następujących ustaleń:

a) o godzinie 7.45 odbędzie się rozdanie świadectw w następujących klasach: 1Ia – sala 111; 1Ic – sala 214; 1Ea – sala 119; 1Ec – sala 22; 1Ed – sala 112; 1K – sala 105; kl. 1Ti – sala 204; kl. 2Ib – sala 219, kl. 2Ed – sala 213; 2K – sala 212, 2Ta – sala 222; 2Tb – sala 209;
O godzinie 8.50 (nie wcześniej !!!) uczniowie wyżej wymienionych oddziałów pod opieką Wychowawców zajmą miejsca na dziedzińcu szkolnym, gdzie uczestniczyć będą w uroczystości głównej z udziałem całej społeczności szkolnej. Po jej zakończeniu młodzież w/w klas opuści teren szkoły.
b) O godzinie 8.45 młodzież z klas: 1Ib; 1Id; 1Eb; 2Ia; 2Ic; 2Id; 2Ea; 2Eb, 2Ec; 3Ia; 3Ib; 3Ic; 3Id; 3Ea; 3Eb; 3Ec; 3Ed; 3Ee; 3Ta; 3Tb; 3K zgromadzi się na dziedzińcu szkolnym i pod opieką Wychowawców, nauczycieli W–F, zajęć praktycznych zajmie wyznaczone miejsca.
Około godziny 9.45 po zakończeniu części oficjalnej, podczas trwania której wręczone zostaną nagrody, wyróżnienia i świadectwa opatrzone biało – czerwonym paskiem, odbędzie się druga tura spotkań z Wychowawcami klas. Będą one przebiegać w oparciu o następujący przydział sal: 1Ib – 106; 1Id – 109; 1Eb – 204; 2Ia – 22; 2Ic – 121; 2Id – 119; 2Ea – 205; 2Eb – 107; 2Ec – 112; 3Ia – 105; 3Ib – 222; 3Ic – 110; 3Id – 214; 3Ea – 209; 3Eb – 219; 3Ec – 104; 3Ed – 111; 3Ee – 211; 3Ta – 213; 3Tb – 206; 3K – 212
W przypadku niesprzyjającej aury, uroczystość oficjalna odbędzie się w sali gimnastycznej z udziałem pięciu wcześniej wytypowanych oddziałów oraz dwuosobowych reprezentacji pozostałych zespołów klasowych, a także uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem.