Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

09-06-2015 Wyróżnienie dla koła naukowego ZSŁ p. Piotr Faron

Dnia 8 czerwca na wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH odbyło się podsumowanie pracy kół naukowych odbywających się w ramach pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Zwycięskie szkoły prezentowały swoje projekty opracowane w ramach zajęć koła naukowego.
Nasza szkoła zajęła 1 miejsce w kategorii technika.


Uczniowie biorący udział w pracach koła naukowego:
Joanna Dolaś klasa 1ed
Konrad Golemo
klasa 1ed
Paweł Wojda
klasa 1ed
Adrian Nędza
klasa 2eb
Jakub Marcinkowski
klasa 2eb
Sebastian Tatko
klasa 2eb
Leszek Błach
klasa 2eb
Michał Kleszczyński
klasa 3id
Wojciech Mazurkiewicz
klasa 3id

Opiekunem koła jest p. Piotr FaronProgram spotkania przedstawiał się następująco:
Powitanie przez dziekana Wydziału prof. dr hab. Janusza Wolnego
Prezentacja tematyki wszystkich realizowanych projektów naukowych.
Prezentacja procedury oraz kryteriów oceny wniosków oraz przedstawienie komisji oceniającej sprawozdania.
Ogłoszenie listy nagrodzonych tematów
Prezentacja zwycięskich projektów przez uczniów.
Rozdanie uczniom wraz z nauczycielami pamiątkowych certyfikatów uczestnictwa w zajęciach kół naukowych z fizyki w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.
Wykonanie pamiątkowego zdjęcia wszystkich uczestników
Omówienie możliwości dalszej współpracy dla zainteresowanych szkół.