Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

21-04-2015 Komunikat Dyrektora ZSŁ dyr Antoni Borgosz

Uroczyste pożegnanie Absolwentów Technikum Łączności nr 14 odbędzie się w piątek 24 kwietnia 2015r. i przebiegać będzie według następujących ustaleń:

a) o godzinie 14.00 w sali gimnastycznej rozpocznie się uroczystość główna, w trakcie trwania której wręczone zostaną świadectwa opatrzone biało – czerwonym paskiem oraz wyróżnieni będą najlepsi uczniowie Technikum Łączności nr 14. W tej części uczestniczą Państwo Wychowawcy oraz jedno lub dwuosobowe reprezentacje młodszych klas szkół młodzieżowych. Do wzięcia udziału w uroczystości gorąco zapraszam Nauczycieli, którym w tym czasie nie przydzielono lekcji oraz przedstawicieli Rodziców wszystkich kończących naukę oddziałów.

b) około 15.15 młodzież klas maturalnych uda się do swoich sal na ostatnie oficjalne spotkania z Wychowawcami, podczas których wręczone będą świadectwa ukończenia szkoły. Obowiązuje następujący przydział sal: 4Ia – sala 110; 4Ib – sala 121; 4Ic – sala 215; 4Id – sala 205; 4Ea – sala 107; 4Eb – sala 109; 4Ec – sala 106; 4Ed – sala 206; 4K – sala 104; 4Ti – sala 211;