Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

11-04-2015 SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI UCZNIÓW dyr Antoni Borgosz

KOMUNIKAT DYREKTORA ZSŁ

(DOTYCZY ORGANIZACJI SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI UCZNIÓW) Informuję, że w czwartek 16 kwietnia 2015r. odbędą się wywiadówki śródokresowe. Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów przebiegać będą w oparciu o poniższy HARMONOGRAM