Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

30-03-2015 Konkurs informatyczny p. Aleksander Kielski

Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w Piątym Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym TIK?-TAK!. Nasza szkoła została zgłoszona jako Technikum Łączności nr 14. Aby zarejestrować się i wziąć udział w konkursie należy skorzystać z poniższego linku:
http://tik-tak.cloudia.pl/rejestracja
Oprócz zarejestrowania się, trzeba wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez uczestnika (dla uczniów pełnoletnich) oraz przez rodziców lub opiekunów (dla uczniów niepełnoletnich). Formularz proszę przekazać za pośrednictwem nauczyciela przedmiotów informatycznych lub bezpośrednio do opiekuna konkursu pana Aleksandra Kielskiego (do Sali 16i). Po otrzymaniu podpisanej zgody opiekun bezzwłocznie aktywuje zarejestrowane konto ucznia.
Gorąco zachęcamy do rejestracji już dzisiaj. Pierwszy etap trwa w dniach od 13  do 17 kwietnia.
Uczestnictwo w konkursie to poświęcenie zaledwie 10 minut na rozwiązanie testu on-line przez pięć dni.
We wszelkich sprawach proszę zwracać się do opiekuna osobiście w szkole lub mailowo. Adres opiekuna na stronie:
http://ecdl.tl.krakow.pl/doku.php lub podany na lekcjach informatyki

Strona główna konkursu: www.tik-tak.eecdl.pl