Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

27-03-2015 Rekolekcje wielkopostne dyr Antoni Borgosz

Informuję, że w dniach: 30 (poniedziałek), 31 (wtorek) marca oraz 1 kwietnia (środa) 2015r. zaplanowano dla uczniów naszej szkoły rekolekcje wielkopostne. Po raz pierwszy zorganizowane będą one w oparciu o nową formułę. W pierwszych dwóch dniach, w czasie niekolidującym z zajęciami szkolnymi młodzież będzie uczestniczyła w naukach rekolekcyjnych, udostępnionych na stronie internetowej Parafii św. Stanisława Kostki na Dębnikach w Krakowie. http://debniki.sdb.org.pl/parafia/rekolekcje-wielkopostne-15-18-marca/
W tych dwóch dniach uczniowie nie będą pytani, nie będą też organizowane kartkówki i sprawdziany. W Wielkim Tygodniu nauczyciele zrezygnują z zadawania prac domowych. Trzeci dzień – wolny od zajęć lekcyjnych, ale wyłącznie dla młodzieży uczestniczącej na co dzień w lekcjach religii – zorganizowany będzie w kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki. Szczegółowy plan ostatniego dnia rekolekcji ogłoszą Księża katecheci. Dla uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii oraz tych, którzy nie chcą wziąć udziału w tegorocznych rekolekcjach szkolnych, zorganizowane będą zajęcia, które odbywać się będą w oparciu o odrębny plan – jego ustalenia ogłoszone zostaną najpóźniej w poniedziałek 30 marca 2015r.