Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

15-03-2015 Polsko- niemiecka wymiana młodzieży p. Joanna Jarochowicz

Polsko- niemiecka wymiana młodzieży pomiędzy Zespołem Szkół Łączności a Wener von Siemens –Schule we Frankfurcie nad Menem

 

Termin 03.05-10.05.2015
Ilość miejsc – 10

Preferowany jest udział młodzieży z klas 1-3 uczęszczającej do technikum o profilu informatycznym, możliwy również udział młodzieży z klas o profilu elektronicznym, teleinformatycznym oraz telekomunikacyjnym.
Cel wymiany:
- gromadzenie doświadczeń związanych z kształceniem zawodowym;
- języki niemiecki i angielski językami komunikacji;
- przebywanie w otoczeniu niemieckojęzycznym podczas pobytu młodzieży polskiej w Niemczech;
- poznawanie nowej kultury, wzajemne przenikanie się kultur.

Program wymiany przewiduje ok. tygodniowy pobyt młodzieży niemieckiej z Frankfurtu nad Menem w Krakowie w terminie 03-10.05.2015. W ramach programu przeprowadzone będą warsztaty z przedmiotów zawodowych (ok.3-4 godz. dziennie), podczas których uczniowie w międzynarodowych zespołach realizować będą miniprojekty pod kierunkiem nauczycieli z obu krajów. Efekty pracy prezentowane będą na szerszym forum w języku niemieckim lub angielskim. Czas wolny uczniowie obu stron wymiany spędzać będą razem uczestnicząc we wspólnych wycieczkach i biorąc udział w różnych formach kultury. Rewizyta młodzieży polskiej we Frankfurcie planowana jest na wrzesień 2015. We Frankfurcie zrealizowany zostanie program o mocno zbliżonym charakterze.
Zakwaterowanie:
W tym roku planowane jest zakwaterowanie gości i opiekunów w internacie ZSŁ. Sposób zakwaterowania młodzieży polskiej we Frankfurcie zostanie podany w późniejszym terminie.
Koszt:
Pobyt młodzieży z Frankfurtu refundowany jest w znacznej części przez organizację o nazwie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie. (koszt wyżywienia, zakwaterowania, wycieczek, wyjść do miasta, zwiedzania)
Uczestnicy ze strony polskiej zobowiązani są do pokrycia kosztów biletów tygodniowych MPK –ok.50 zł oraz częściowego pokrycia kosztów wyżywienia. Przejazd do Frankfurtu i z powrotem –koszt w zależności od środków transportu, przewidywane 2 opcje:
1. tańsza: autokar linii Kraków- Frankfurt 350 PLN
2. droższa: samolot, koszt zależy od tego, jak wcześnie zarezerwowane zostaną bilety lotnicze i wyniesie ok. 700 zł.
Informacje oraz zapisy u prof. Joanny Jarochowicz
Opiekunowie ze strony polskiej: prof. Paweł Koszałka, Dorota Dusza, Tadeusz Januszek, Piotr Piekarski.

Strona www Wener von Siemens Schule