Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

10-03-2015 MATURA PRÓBNA dyr Antoni Borgosz

KOMUNIKAT  DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
   Informuję, że w środę 18 marca 2015r. odbędzie się drugi w tym roku szkolnym próbny, pisemny egzamin maturalny z matematyki. W godzinach 9.00 – 11.50 do egzaminu na poziomie podstawowym przystąpią wszyscy uczniowie oddziałów maturalnych. W przedziale czasowym 13.00 – 16.00 zorganizowana będzie próbna matura z matematyki na poziomie rozszerzonym – egzamin jest obligatoryjny dla tych uczniów, którzy w swoich deklaracjach maturalnych umieścili matematykę w bloku przedmiotów dodatkowych.
    Dla uczniów klas programowo najstarszych w środę 18 marca nie planuje się żadnych zajęć lekcyjnych. Klasy nieobjęte przedsięwzięciem funkcjonować będą w oparciu o odrębny podział godzin, którego ustalenia ogłoszone zostan najpóźniej w poniedziałek 16 marca 2015r.
    Na swoje egzaminy maturzyści zgłaszają się 20 minut  wcześniej (zdający w sali gimnastycznej przychodzą z 40 minutowym wyprzedzeniem).  Przyporządkowanie zdających do konkretnych sal egzaminacyjnych podamy w terminie do 12 marca 2015r.
    Przy wpuszczeniu do sal egzaminacyjnych egzekwowane będzie okazanie dowodu tożsamości. Egzamin przebiegać będzie w zgodzie ze szczegółowymi procedurami matury właściwej (np. czarne długopisy, kalkulatory proste, tablice matematyczne, zakaz wnoszenia telefonów komórkowych etc.) W ramach przygotowania do egzaminów majowych prosimy zdających o założenie strojów galowych.
Kraków, 4 marca 2015r.                                                                                Antoni Borgosz