Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

13-02-2015 Komunikat dyr Renata Gołąb

Komunikat dotyczący organizacji próbnego egzaminu zawodowego z kwalifikacji E.12 i E.13 w klasach 2 i 3 informatycznych.
Na egzamin zarówno w części pisemnej jak i praktycznej uczniowie przychodzą w strojach codziennych i przynoszą czarny długopis.
Próbny egzamin zawodowy dla klas drugich informatycznych z kwalifikacji E.12 odbędzie się:
1. Część pisemna – wtorek 3 marca 2015 r. w godzinach 9:15 – 10:15
-  klasa 2Ia – sala 111
-  klasa 2Ib – sala 213
-  klasa 2Ic – sala 214
-  klasa 2Id – sala 121
2. Część praktyczna:
-  klasa 2Ia – sobota 7 marca 2015r.  godz. 8:30-11:00
-  klasa 2Ib – sobota 7 marca 2015r.  godz. 12:00-14:30
-  klasa 2Ic – sobota 14 marca 2015r.  godz. 8:30-11:00
-  klasa 2Id – sobota 14 marca 2015r.  godz. 12:00-14:30
Próbny egzamin zawodowy dla klas trzecich informatycznych z kwalifikacji E.13 odbędzie się:
1. Część pisemna – piątek 20 marca 2015 r. w godzinach 10:15 – 11:15
2. Część praktyczna:
-  klasa 3Ia – sobota 21 marca 2015r.   16 osób  godz. 8:00-10:30
                                                         16 osób  godz. 11:30-14:00
-  klasa 3Ic – sobota 21 marca 2015r.    18 osób  godz. 15:00-17:30
                    sobota 28 marca 2015r.    17 osób  godz. 8:00-10:30
-  klasa 3Id – sobota 28 marca 2015r.   18 osób  godz. 11:30-14:00
                                                         17 osób  godz. 15:00-17:30
Egzamin próbny dla klasy 3Ib zostanie przeprowadzony w pierwszej połowie kwietnia po powrocie klasy z praktyki zawodowej.