Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

27-01-2015 XLI OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

Małopolski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Technicznej w Krakowie przekazuje informacje o wstępnych wynikach zawodów okręgowych XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej. Po sprawdzeniu rozwiązań zadań, Jury zaproponowało następującą punktację dla uczniów ZSŁ:
TABELA WYNIKÓW
Zadania etapu okręgowego oraz przykładowe rozwiązania znajdują się na stronach www.owt.edu.pl
Zadania uczniów, którzy uzyskali co najmniej 40 punktów zostały wysłane do Komitetu Głównego OWT w Warszawie, gdzie zostaną zweryfikowane przez autorów zadań i ustalona zostanie ostateczna ocena.
Łącznie do KG OWT Małopolski Komitet Okręgowy OWT przesłał 25 zestawów zadań uczniów w grupie elektryczno elektronicznej; maksymalna proponowana przez Jury zawodów okręgowych liczba punktów wynosi 100.
Przesłanie pracy do KG OWT nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem ucznia do udziału w zawodach III stopnia (pkt. 4.4.20 Regulaminu).
Ostateczną informację o zakwalifikowaniu uczniów do zawodów centralnych XLI OWT przekaże Komitet Główny na adres szkoły w terminie co najmniej dwóch tygodni przed zawodami centralnymi. Zawody centralne odbędą się 27 – 29 marca 2015 r. w Chełmie.