Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

22-01-2015 Obchody rocznicy Powstania Styczniowego p. T. Januszek

22.01.2015 poczet sztandarowy ZSŁ, pod opieką p. Tadeusza Januszka, wziął udział w uroczystych obchodach rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, które miały miejsce przy kwaterze powstańców listopadowych i styczniowych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.