Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

05-01-2015 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe E.2, E.12, E.15, E.6 dyr Renata Gołąb

KOMUNIKAT

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odbędzie się 8 stycznia 2015r.
Zdający zgłaszają się na 30 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu w strojach galowych z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną i czarnym długopisem. Zdający nie mają w tym dniu innych zajęć.

o godz. 10.00 rozpocznie się egzamin z kwalifikacji E.2, E.12, E.15 dla klas: 3K, 3Ta, 3Tb, oraz dla uczniów z klas trzecich informatycznych, którzy przystępują do egzaminu po raz kolejny.

o godz. 12.00 rozpocznie się egzamin z kwalifikacji E.6 dla klas trzecich elektronicznych (3Ea, 3Eb, 3Ec, 3Ed, 3Ee).