Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

19-11-2014 Wywiadówki

KOMUNIKAT
(DOTYCZY ORGANIZACJI SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI UCZNIÓW)

      Informuję, że w czwartek 20 listopada 2014r. odbędą się wywiadówki śródokresowe połączone z pedagogizacją rodziców uczniów klas pierwszych.

1.    O godzinie 17.15 w sali gimnastycznej rodzicom uczniów klas pierwszych proponujemy wykład na temat: „Zagrożenia internetowe – jak mądrze interweniować ? ” Osobą prowadzącą będzie Pani dr Joanna Fryt reprezentująca Ośrodek Twórczej Edukacji „Kangur”.

2.    Informacyjne spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów przebiegać będą w oparciu o poniższy HARMONOGRAM

 

                                                                                                 dyr Antoni Borgosz