Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

24-11-2014 MATURA PRÓBNA dyr Antoni Borgosz

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Krakowie
Informuję, że w dniach 25, 26, 27 listopada 2014r. zorganizowane będą próbne pisemne egzaminy maturalne dla uczniów klas czwartych Technikum Łączności nr 14.
1) 25 listopada 2014r. we wtorek odbędzie się próbny pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Początek egzaminu na poziomie podstawowym ustalono na godzinę 9.00 – młodzież najstarszych oddziałów Technikum Łączności nr 14 zgłasza się do szkoły w strojach galowych, z dowodami osobistymi o godzinie 8.40 przy podanych w terminie do 20 listopada salach (a w przypadku sali gimnastycznej nie później, jak o 8.30). Po trwającym 170 minut egzaminie młodzież maturalna opuszcza szkołę i nie uczestniczy w żadnych obowiązkowych zajęciach, oprócz dziesięciu osób, które w sali nr 223, począwszy od godz. 14.00, rozpoczną pracę z arkuszami poziomu rozszerzonego (przed wskazaną salą zainteresowani zgłoszą się o 13.50). Uczniowie z oddziałów klas I, II i III Technikum Łączności nr 14 odbywają zajęcia w oparciu o odrębny plan lekcji, którego ustalenia podane zostaną w terminie do 20 listopada 2014r. Odprawa zespołów nadzorujących przebieg pisemnej próbnej matury z języka polskiego rozpocznie się o 8.30 i 13.40 (dla bloku popołudniowego) w pokoju nauczycielskim. Lista oddelegowanych do pracy w komisjach nauczycieli ogłoszona będzie po opracowaniu i sprawdzeniu podziałów godzin na dni: 25, 26, 27 listopada 2014r.
2) 26 listopada 2014r. w środę odbędą się próbne egzaminy maturalne z matematyki na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym. Początek godzina 9.00 (dla poziomu podstawowego) i 14.00 (dla zdających maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym – w oparciu o deklaracje wstępne). Młodzież najstarszych oddziałów szkół młodzieżowych ZSŁ zgłasza się do szkoły w strojach galowych, z dowodami osobistymi o godzinie 8.45 (poziom podstawowy) i o godzinie 13.45 (dotyczy zdających poziom rozszerzony) przy podanych w terminie do 20 listopada 2014r. salach (w przypadku sali gimnastycznej nie później, jak pół godziny wcześniej przed rozpoczęciem każdej części egzaminu). Uczestnictwo w maturze próbnej z matematyki ma charakter obowiązkowy, a organizacja tego przedsięwzięcia odbywa się na podstawie wyborów zapisanych w deklaracjach wstępnych. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym 180. Uczniowie klas maturalnych oprócz udziału w próbnej maturze z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, o ile takiego wyboru dokonali w deklaracji wstępnej, nie uczestniczą w tym dniu w żadnych innych zajęciach. Młodzież oddziałów klas I – III odbywa zajęcia w oparciu o odrębny plan lekcji, którego ustalenia podane zostaną w terminie do 20 listopada 2014r. Odprawa zespołów nadzorujących przebieg pisemnej próbnej matury z matematyki rozpocznie się odpowiednio o 8.30 (dla poziomu podstawowego) i o 13.30 (dla poziomu rozszerzonego) w pokoju nauczycielskim. Lista oddelegowanych do pracy w komisjach nauczycieli ogłoszona będzie po ukończeniu i sprawdzeniu podziałów godzin na wszystkie dni matur próbnych (25, 26, 27 listopada 2014r.).
3) 27 listopada 2014r. w czwartek odbędzie się próbny egzamin maturalny z języków obcych wyłącznie na poziomie podstawowym. Początek zaplanowano na godzinę 9.00 – młodzież najstarszych oddziałów TŁ nr 14 zgłasza się do szkoły w strojach codziennych (nie obowiązuje ubiór galowy), z dowodami osobistymi o godzinie 8.45 przy podanych w terminie do 20 listopada salach. Po trwającym 120 minut egzaminie uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach lekcyjnych zorganizowanych w oparciu o odrębny plan lekcji, którego ustalenia podane zostaną w terminie do 20 listopada 2014r. Odprawa zespołów nadzorujących przebieg pisemnej próbnej matury z języków angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o 8.30 w pokoju nauczycielskim. Lista oddelegowanych do pracy w komisjach nauczycieli ogłoszona będzie po opracowaniu podziałów godzin na wszystkie dni matur próbnych (25, 26, 27 listopada 2014r.).
                                                                                                               Antoni Borgosz