Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

12-11-2014 Konkurs p. Marta Karaś

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Roku Szkoły Zawodowców ogłasza konkurs „ Szkoła zawodowa – mój wybór”, który ma na celu upowszechnienie kształcenia zawodowego poprzez wybór i prezentację najlepszych prac uczniów.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół dla młodzieży prowadzących kształcenie w zawodach tj. zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych.
Zadaniem uczniów będzie w kreatywny, ciekawy sposób zaprezentować temat: „ Wybrałam/łem szkołę zawodową, bo…” , który zachęci młodych ludzi do świadomego planowania kariery edukacyjno – zawodowej.
W konkursie obowiązują 3 kategorie wyrażenia swoich umiejętności, talentu:
1.    Praca pisemna
2.    Praca plastyczna
3.    Film
Termin zgłaszania prac do konkursu „ Szkoła zawodowa- mój wybór ” :
od  10 listopada 2014 r.  do 31 marca 2015 r.
Zapraszamy do udziału w tym konkursie uczniów naszej Szkoły!
Szczegóły w REGULAMINIE