Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

09-10-2014 Konkurs języka angielskiego p. Katarzyna Choroszy

 

 

 

Komisja Języka Angielskiego zaprasza uczniów do udziału w Olimpiadzie Języka Angielskiego. Informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie internetowej Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu  http://www.wsjo.pl/oja/?id=1

W celu wsparcia uczniów przygotowujących się do zawodów I stopnia (szkolnych) organizatorzy przygotowali dla nich pakiet informacyjno-treningowy przesyłany pocztą elektroniczną.

Uczniowie, którzy chcieliby otrzymać taki pakiet proszeni są o przesłanie na adres: pakiet@wsjo.pl e-maila o treści: "Zamawiam pakiet".

Zamówione pakiety przesłane zostaną bezpośrednio na ich adresy e-mail.
Jednocześnie, do uczniów, którzy zamówią pakiety, przesyłane będą na ich adresy e-mail wszelkie informacje dotyczące przebiegu Olimpiady i ich udziału w niej.