Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.


Aktualność

17-09-2020 Wystawy historyczne p. Tadeusz Januszek

                                             17 IX 1939

Na mocy paktu zawartego między ZSRR a III Rzeszą 23 sierpnia 1939 roku, 17 września Armia Czerwona dokonała inwazji na Polskę. Temu tragicznemu wydarzeniu oraz jego skutkom poświęciliśmy kolejna wystawę w naszej szkole.