Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.


Aktualność

30-08-2020 Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych dyr. Paweł Kucharczyk

KOMUNIKAT

dotyczy organizacji spotkań wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych. Informuję,  że  we  wtorek  1  września 2020r.  odbędą  się spotkania  wychowawców  z  rodzicami nowo przyjętych uczniów do klas pierwszych Technikum Łączności nr 14. Spotkania opiekunów klas z rodzicami uczniów przebiegać będą w oparciu o poniższy HARMONOGRAM